INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Projekty

Účet odchádzajúcej vlády - Plytvanie štátu, roky 2007/10

Účet odchádzajúcej vlády - Plytvanie štátu, roky 2007/10

INESS , 03.06.2010 02:56 , zaradenie Projekty

V roku 2010 minie slovenská vláda o tretinu viac ako získa z príjmov. Ak by mala dosiahnuť vyrovnaný rozpočet,  rok by musel byť o 5 mesiacov dlhší, aby občania stihli na daniach zaplatiť hodnotu plánovaného schodku 3,75 mld. eur.

Viac >
Tlačová správa: INESS známkoval volebné programy

Tlačová správa: INESS známkoval volebné programy

INESS , 11.05.2010 07:51 , zaradenie Projekty

INESS dňa 11.5. 2010 publikoval svoje hodnotenie volebných programov politických strán, s ktorými sa uchádzajú o priazeň voličov v júnových voľbách.

Viac >
Tax System Slovakia 2008

Tax System Slovakia 2008

INESS , 19.02.2010 11:04 , zaradenie Projekty

Radovan Ďurana of INESS wrote a paper in which he summarized a tax system in Slovakia in 2008. Study was a part of Yearbook on Taxation in Europe 2009 published by IREF.

Viac >
Can Slovakia affort an increase in tax rates? (IREF)

Can Slovakia affort an increase in tax rates? (IREF)

INESS , 16.12.2009 10:10 , zaradenie Projekty

Radovan Ďurana z INESS napísal v decembri 2009 krátku štúdiu o opodstatnenosti zvyšovania daní na Slovensku v súvislosti s výpadkami príjmov štátu ako dôsledku hospodárskej krízy.

Viac >
Tlačová správa: Plytvanie štátu v treťom štvrťroku 2009

Tlačová správa: Plytvanie štátu v treťom štvrťroku 2009

INESS , 27.11.2009 12:07 , zaradenie Projekty
Kategórie: plytvanie

INESS dnes aktualizoval internetovú databázu Plytvanie štátu (www.plytvaniestatu.sk) o prípady plytvania a klientelizmu, ktoré sa objavili v tlačených médiách v treťom štvrťroku 2009. Počas obdobia júl až september 2009 monitoring INESSu zachytil prípady plytvania...

Viac >
Hostina sa blíži ku koncu - Plytvanie štátu rok 2008

Hostina sa blíži ku koncu - Plytvanie štátu rok 2008

INESS , 12.05.2009 02:31 , zaradenie Projekty

Prepad príjmov verejnej správy vytvára napätie vo verejných financiách, ktoré by malo byť sprevádzané okamžitým zavádzaním radikálnych úsporných opatrení a obmedzovaním neprioritných výdavkov. Euro, ktoré dnes minieme, totiž zajtra neušetríme. Ani zadlženie štátu,...

Viac >
Sociálna politika (Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti)

Sociálna politika (Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti)

Richard Ďurana , 18.03.2009 05:10 , zaradenie Projekty

Štúdia o sociálnej politike, ktorej autormi sú Richard Ďurana a Radovan Ďurana z INESS a Oľga Reptová z M.E.S.A. 10, je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2008. Súhrnnú správu o stave spoločnosti každoročne vydáva Inštitút pre...

Viac >
Sociálna politika (Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti)

Sociálna politika (Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti)

Richard Ďurana , 18.03.2009 04:49 , zaradenie Projekty

Štúdia o sociálnej politike, ktorej autormi sú Radovan Ďurana a Juraj Karpiš z INESS a Oľga Reptová z M.E.S.A. 10, je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2007. Súhrnnú správu o stave spoločnosti každoročne vydáva Inštitút pre verejné...

Viac >
Plytvanie štátu - stav k septembru 2008

Plytvanie štátu - stav k septembru 2008

INESS , 04.12.2008 01:15 , zaradenie Projekty

INESS spustil v októbri 2007 projekt Plytvanie štátu s cieľom zamerať pozornosť verejnosti na množstvo prípadov neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi. V máji 2008 bola publikovaná prvá hodnotiaca správa, v ktorej sme prezentovali zaznamenané prípady za obdobie...

Viac >