INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Otvorený list prezidentovi k II. pilieru

Poslanci nechali sporiteľov v štichu. Obrátili sme sa preto na prezidenta, aby zákon, ktorý neodstránil neprimerané krátenie ich dôchodokov, vetoval. K Výzve sa pripojili INEKO, Konzervatívny Inštitút M.R.Štefánika a Nadácia F.A.Hayeka.

Otvorenie II. piliera by malo počkať do momentu, kým problém krátenia nebude odstránený.

Okráda vláda sporiteľov v prvom pilieri? Z dôchodkov im vraj ukrajuje viac, ako by mala (Aktualne.sk)

Neprimerané znižovanie dôchodku vzniká tým, že sa vychádza z nepravdivého predpokladu, podľa ktorého sa na financovanie starobných dôchodkov používajú odvody so sadzbou 18 percent. V skutočnosti je to minimálne 22,75 percenta. Nerešpektovanie tejto reality vedie k priznávaniu nižších dôchodkov, načo doplácajú sporitelia na dôchodku významnými sumami, cituje Radovana Ďuranu dňa 30.1.2015 portál Aktualne.sk.

Pages

Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards