Anketa: Je pravidlo o maximálnom štrukturálnom deficite dobré? (Hospodárske noviny)

Zmena cieľa na štrukturálny deficit otvára priestor na vyjednávanie a arbitrárne rozhodnutia o tom, čo do deficitu zahrnúť a čo nie. Achillovou pätou dohody však nie je hodnota alebo spôsob výpočtu deficitu, ale absencia efektívnych pák na donútenie krajiny, aby tieto hodnoty v budúcnosti naozaj dodržiavala, povedal pre Hospodárske noviny dňa 3.2. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Anketa: Je pravidlo o maximálnom štrukturálnom deficite dobré? (Hospodárske noviny)

Soňa Muzikářová, analytička Slovenskej sporiteľne
Ukázalo sa, že ide o konceptuálne správne riešenie, ktoré je nevyhnutné pre budúcu existenciu menovej únie. Avšak „fiškálny kompakt“ nerieši najnaliehavejšie otázky na periférii eurozóny.

Dávid Dereník, UniCredit Bank

Ide určite o lepší ukazovateľ ako klasický ročne meraný deficit, ktorý nezohľadňuje hospodárske cykly.

Ľuboš Vančo, partner KPMG
Keď mám úprimný, som v tom dosť skeptický. Európska únia je dôsledná najmä v tom, že nedodržiava vlastné pravidlá, a pochybujem, že sa bude dodržiavať aj toto pravidlo.

Kamil Boroš, X-Trade Brokers
Je to síce lepšie ako nič, štrukturálny deficit je však vágny pojem. A to predovšetkým preto, že ide o deficit, keď by ekonomika dosahovala úroveň potenciálneho HDP. Čím je skutočný potenciálny HDP nižší než odhady používané pri výpočte štrukturálneho deficitu, tým je skutočný štrukturálny deficit vyšší. Určite by bolo lepšie, keby sa používal ako parameter skutočný, a nie štrukturálny deficit.

Juraj Karpiš, analytik INESS
Zmena cieľa na štrukturálny deficit otvára priestor na vyjednávanie a arbitrárne rozhodnutia o tom, čo do deficitu zahrnúť a čo nie. Achillovou pätou dohody však nie je hodnota alebo spôsob výpočtu deficitu, ale absencia efektívnych pák na donútenie krajiny, aby tieto hodnoty v budúcnosti naozaj dodržiavala. Hrozbu pokuty 0,1 % HDP nepovažujem za dostatočne efektívny nástroj a nemyslím si, že táto dohoda donúti krajiny hospodáriť zodpovedne.

Hospodárske noviny, 3.2. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards