Nadácia Antona Tunegu organizovala v dňoch 14-15. decembra 2017 konferenciu Brexit a budúcnosť Slove...