Mgr. Richard Ďurana, PhD.

Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník - biochemik.
Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.
Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF
Kontakt

Mgr. Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov
Kontakt

Mgr. Radovan Ďurana

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.
Kontakt

Ing. Martin Vlachynský

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.
Kontakt

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.
Kontakt

Veronika Fajbíková, MA

Veronika sa po niekoľkých rokoch v súkromnom sektore na sklonku roka 2016 pridala k INESS. Absolvovala Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti a Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií, kde študovala politológiu a medzinárodné vzťahy. V INESS sa venuje stratégii, fundraisingu, a medzinárodnej kooperácii.
Kontakt

Ing. Monika Olejárová

V INESS pôsobí od roku 2014. Absolventka hospodárskej diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Pracovala vo viacerých medzinárodných korporáciách a učila v jazykovej škole. V INESS organizuje vzdelávacie podujatia a diskusie pre študentov.
Kontakt

Monika Michalcová

Monika študuje druhý rok na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor politológia. Zaujíma sa o oblasť ľudských práv, filozofiu a sociálnu antropológiu. Súčasne pôsobí v niekoľkých občianskych združeniach. Pre INESS stážuje od roku 2017.

Kontakt

Adam Dzurák

Adam študuje manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval a semester manažmentu na Istanbulskej univerzite, momentálne sa zúčastňuje študijného pobytu na University van Amsterdam. Pre stáž v INESS sa rozhodol v roku 2015 po veľmi pozitívnej skúsenosti zo Semináru rakúskej ekonómie, organizovanom INESS. Asistuje analytikom a podieľa sa na príprave Ekonomickej olympiády.

Kontakt

Martin Kristály

Martin študuje podnikové financie a controlling a v INESS si rozširuje vedomosti a zbiera nové skúsenosti. Poskytuje podporu analytikom.

Kontakt
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards