Podporte INESS 2% z dane

ZAMESTNANEC

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

arrow down

Z tohto linku si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Údaje INESS sú už predvyplnené

arrow down

Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2016 daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

ŽIVNOSTNÍK

Vo vašom daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel:

IČO: 30798442
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Adresa: Na Vŕšku 8 Bratislava 81101FIRMA

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Vyplňte ich údajmi INESS:

IČO: 30798442
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Adresa: Na Vŕšku 8 Bratislava 81101