Opravte si chybu v učebniciach ekonómie

Keď si prelistujete vysokoškolskú učebnicu ekonómie, narazíte (pravdepodobne niekde v úvode) na časť venujúcu sa princípom, ktoré tvoria jadro ekonomickej vedy. Dočítate sa o všadeprítomnej vzácnosti, z ktorej plynie nutnosť efektívneho narábania so zdrojmi. Rovnako sa pravdepodobne dočítate o tzv. subjektívnej revolúcii v ekonómii. Teda, že ekonómovia na prelome 19. a 20. storočia opustili snahy o objektívne definovanie hodnoty a pochopili, že ekonómia sa odohráva medzi ušami – teda v hlavách konajúcich jednotlivcov. Hodnota je subjektívne intenzívna veličina bez vonkajšieho extenzívneho prejavu a nie je ju možné definovať na základe objektívnych vlastností statkov. Teda, že nikto iný okrem jednotlivcov prostredníctvom ich voľby, nie je schopný hodnotenia a neexistujú žiadne od jednotlivcov nezávisle hodnoty, ani ich objektívne kritéria (!).

Ľavicová vláda zväčšuje nerovnosti

Problém nerovnosti je dnes vo svete skloňovaný predovšetkým v spojení s príjmovou nerovnosťou a nerovnosťou v bohatstve, za ktoré sú údajne zodpovedné systémové tendencie v rámci kapitalizmu. Ak sa aj stotožníme s niekoľkými predpokladmi: že táto nerovnosť skutočne existuje, v čase rastie, predstavuje problém a zároveň za ňu môžu systematické tendencie v rámci kapitalizmu, stále čelíme problémom spojených so snahou o jej nápravu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Politický kalkul ako ekonomická kalkulácia

Nie je v silách politika akéhokoľvek druhu, aby rozhodol, ako dlhodobo efektívne alokovať zdroje vzhľadom k ich pôvodným majiteľom- daňovým poplatníkom. Hoci pri každej dotácii politici hovoria o verejnom záujme, ich rozhodnutia, ako aj iných úradníkov, sú nutne individuálne a subjektívne.

Vláda schválila na náš účet: 164. rokovanie

Na svojom poslednom májovom rokovaní sa vláda rozhodla podporiť vo významnejšej miere bývanie cez zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. V nasledujúcich troch rokoch ráta s výdavkami pre fond každý rok vo výške 25 miliónov eur. Taktiež chce pomôcť dôchodcom s najnižšími dôchodkami, ktorým zvýši vianočný dôchodok o 12,74 eura. Ak by ste sa chceli dozvedieť, koľko slovenskej hudby sa bude musieť odvysielať v slovenských rádiách, odporúčame vám nazrieť do zákona o vysielaní a retransmisii.

Dôležitý bloček do lotérie

V INESS každoročne vystavujeme bloček, ktorý je najhorúcejším kandidátom na podanie do štátnej bločkovej lotérie. Nie, nejde o bloček, ktorý má byť podnetom pre daňovú kontrolu dotknutého subjektu (aj keď...), ale o Účet za služby štátu. Tento pozdrav občanom by mala síce po správnosti vystavovať a posielať vláda, no keďže tá to so zrozumiteľnou medializáciou  nákladov za fungovanie štátu nepreháňa, zobrali sme bremeno informovanosti na svoje plecia.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards