Vláda schválila na náš účet: 158. rokovanie

Na rokovanie vlády sa po dlhšom čase dostal návrh zákona od skupiny vládnych poslancov. Tí chcú odmeňovať bývalých športových reprezentantov. Vláda tiež schválila intenzívnejšiu ekonomickú spoluprácu so Spojeným arabskými emirátmi, na základe ktorej sa vytvorí Spoločný hospodársky výbor. NBS priniesla aktuálnu

Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014.

Vláda schválila na náš účet: 156. a 157. rokovanie

V posledných týždňoch je hlavnou témou reštrukturalizácia firmy Váhostav–SK. Veritelia, najmä živnostníci, majú dostať v reštrukturalizácii len 15 % zo svojich pohľadávok, čo vyvolalo ich veľkú nespokojnosť. Vláda preto zvolala mimoriadne zasadnutie, a schválila zmeny, ktoré stanovujú, že ak v reštrukturalizačnom pláne bude pre nezabezpečených veriteľov nižšia miera uspokojenia ako 40 %, reštrukturalizovaná firma nebude môcť svojim majiteľom vyplatiť zisky skôr, ako uspokoja záväzky voči nezabezpečeným veriteľom aspoň do tejto výšky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Brexit

Slovenské správy nás každodenne informujú o tom, ako sa grécki politici vyspali, a čo odkázali zdeseným európskym politikom. Grexit je témou týchto mesiacov, o inom exite – Brexite sa nehovorí skoro vôbec.

Drahé bezplatné vzdelávanie

Celkové verejné výdavky na vzdelávanie dosiahnu podľa rozpočtu verejných financií na rok 2015 vyše 2,6 mld. eur. V tomto roku tak každý občan Slovenska v priemere zaplatí prostredníctvom daňovo-odvodového systému na financovanie oficiálne bezplatného verejného školstva približne 459 eur.

Vláda schválila na náš účet: 149. a 151. rokovanie

Vláda sa na posledných dvoch rokovaniach zaoberala najmä informatívnymi správami. Stihla však aj schváliť program medzinárodnej spolupráce európskych krajín INETRACT III na nasledujúce 7-ročné obdobie. Slovensko sa na ňom bude podieľať aj finančným príspevkom vo výške 157 974 eur. Vláda tiež schválila Výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2014.

Vláda schválila na náš účet: 144. rokovanie

Vláda sa na svojom poslednom januárovom rokovaní rozhodla opäť otvoriť II. dôchodkový pilier. V období od 15. marca do 15. júna 2015 tak budú môcť sporitelia vystúpiť z II. piliera starobného dôchodkového sporenia ako aj do neho vstúpiť. Po zľavách pre študentov a dôchodcov cestujúcich železničnou osobnou dopravou, schválila vláda 50 % zľavy aj pre cestujúcich dochádzajúcich do zamestnania, na čo vyčlenila ďalších 1,35 mil. eur.

Vláda schválila na náš účet: 142. a 143. rokovanie

Vláda sa na svojom rokovaní vrátila po rokoch k výstavbe diaľnic formou PPP projektu. Týmto spôsobom plánuje postaviť diaľnicu D4, tzv. nultý obchvat Bratislavy a rýchlostnú cesty R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov. Na základe súčasných podmienok a expertíznej ceny by mal štát splácať budúcemu koncesionárovi každý rok 135 až 151 miliónov eur. Za tridsať rokov by tak mal štát zaplatiť spolu 4,1 až 4,5 miliardy eur.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards