Vláda schválila na náš účet: 140. a 141. rokovanie

Prvé rokovania vlády v roku 2015 sa niesli v znamení zmien pre podnikateľov. Vláda sa snaží zatraktívniť prax pre študentov tým, že daňovo zvýhodní firmy, ktoré zamestnajú študentov popri ich vzdelávaní na strednej odbornej škole. Okrem toho sa pripravuje nový spôsob úhrady platby DPH až po zaplatení faktúry, čo by mohlo znížiť druhotnú platobnú neschopnosť u podnikateľov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vláda schválila na náš účet: 137. a 138. rokovanie

Na prvých decembrových rokovaniach vlády sa riešila hlavne situácia materských škôl na Slovensku a tiež slovenská armáda. Vzhľadom k tomu, že počet detí, ktoré neboli prijaté do materských škôl, sa v roku 2013 priblížil k počtu 10 tisíc, rozhodlo sa Ministerstvo školstva vynaložiť ďalších 10 miliónov eur na zvýšenie doterajších kapacít. Do Afganistanu vyšleme ďalšie slovenské jednotky, čo zaťaží najbližšie roky verejné financie každoročne sumou 10 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 134. rokovanie

Nanovembrovom rokovaní sa naši vládni predstavitelia rozhodli, že pomôžu nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Potom, čo nedávno schválili vyššiu minimálnu mzdu, sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmových zamestnancov. Zamestnanci, ktorých mzda je nižšia než 570 eur mesačne, si tak polepšia a ich čistý príjem bude od nového roka vyšší. Pozitívny efekt na zamestnanosť však eliminuje rekordné zvyšovanie minimálnej mzdy. Vláda tiež schválila Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2013.

Vláda schválila na náš účet: 130., 131. a 133. rokovanie

V októbri sa vláda zhodla, že jedným z problémov Slovenska je potravinová nesebestačnosť. O zmenu sa pokúsi v nasledujúcom programovom období a už na najbližšie 3 roky počíta v rámci Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu s výdavkami vo výške takmer 24 miliónov eur. Okrem toho sa vláda rozhodla riešiť súbeh platov tých ústavných činiteľov, ktorí sedia na viacerých stoličkách. Za každú ďalšiu funkciu tak budú dostávať už len minimálnu mzdu.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards