Vláda schválila na náš účet: 113. rokovanie

Na poslednom júnovom rokovaní sa naši vládni predstavitelia venovali hlavne investičným stimulom. Piatim firmám schválili investičnú pomoc vo výške 9 419 946 eur. Tieto stimuly by mali napomôcť k vytvoreniu 573 pracovných miest. Jedno pracovné miesto tak bude stáť približne 16 439 eur. Taktiež boli schválené nové pravidlá poskytovania investičnej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré nájdete tu.

Vianočné príspevky porastú

K výplatám dôchodkových dávok v roku 2006 pribudol vianočný príspevok dôchodcom. Jedná sa o príspevok vyplácaný z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý zaťažuje štátny rozpočet sumou vyše 60 miliónov eur ročne. Príspevok je určený pre poberateľov nižších dôchodkov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vláda schválila na náš účet: 111. a 112. rokovanie

Na posledných dvoch júnových rokovaniach sa predstavitelia vlády zaoberali najmä zmenami rozpočtu Environmentálneho fondu. Vďaka dvom schváleným zmenám v rozpočte fondu, ktorých cieľom je hlavne poskytovanie dotácií na zatepľovanie verejných budov, sa jeho celkový prebytok v tomto roku znížil o vyše 16 miliónov eur. Vláda tiež schválila návrh, vďaka ktorému si majitelia poľnohospodárskej pôd budú môcť stavať rodinné domy aj mimo intravilán obce bez poplatku za odňatie tejto pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Do polepšovne

Európska komisia preradila Slovensko z kategórie nezodpovední s prísnym dozorom do polepšovne, kde je šanca na nápravu. Komisia tým ocenila schopnosť vlády zvyšovať dane a odvody, vďaka čomu sa minulý rok príjmy štátu priblížili výdavkom.

Vláda schválila na náš účet: 106. - 108. rokovanie

V máji sa predstavitelia vlády stretli trikrát na svojich pravidelných rokovaniach. Okrem schválenia operačných programov na programovacie obdobie 2014 až 2020 schválili nový grantový program, ktorého cieľom je  podpora študentov, ktorí by študovali na zahraničných univerzitách, a zároveň by po skončení štúdia mali pracovať v štátnej správe. Na prvom májovom rokovaní vláda zároveň schválila investičnú pomoc pre firmu Poltár Crystal&Steel, a.s., ktorej investícia má priniesť 400 nových pracovných miest. Jedno pracovné miesto nás bude stáť 29 500 eur.

Zainvestované a dolietané

„Keď investuje štát, väčšinou to nedopadne dobre.“ Také myšlienky určite napadnú nejedného pasažiera prechádzajúceho sa poloprázdnymi halami letiska v Bratislave. Miesto toho, aby sme skasírovali ponúkané slušné peniaze, znížili dlh (alebo nezvýšili dane) a nechali  problémy investorovi (ako tomu v Košiciach), letisko sme „zachránili“. A nielen to, z verejných zdrojov išlo 70 miliónov eur na výstavbu nového terminálu s kozmickou kapacitou 5 miliónov cestujúcich (minulý rok vybavilo 1,3 milióna cestujúcich, ich počet klesol už piaty rok po sebe). Minuloročná strata letiska bola 6,2 milióna eur, zisk naposledy videlo v roku 2008.

Keď rozdáva premiér

Výdavky rezervy predsedu vlády boli v minulom roku rozpočtované v sume 1,7 mil. eur. Úpravou rozpočtu, resp. povolením prekročenia limitu dosiahli tieto výdavky v skutočnosti až 7 mil. eur. Premiér rozdával „zo svojho“ spolu 350tim prijímateľom pomoci,  najväčšími boli mestá Banská Bystrica, Piešťany a Levoča, ktoré dostali zhodne po 1 mil. eur na výstavbu (resp. rekonštrukciu) hokejových hál. 700-tisíc sa ušlo aj Audiovizuálnemu fondu na digitalizáciu kín.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards