Sociálna politika verzus solidarita

Dňa 2.6.2007 vystúpil na košickom seminári Liberálne Fórum
I.: Liberálna sociálna politika
Radovan Ďurana z INESS s prednáškou:
Nedostatky slovenského sociálneho systému a návrhy riešení. Sociálny systém by podľa
neho nemal konkurovať komunitnej a medziosobnej solidarite, mal by byť až
poslednou inštanciou pomoci. Cieľom sociálneho systému by mala byť solidarita a
adresnosť, nie zásluhovosť.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Valorizácia

V tomto roku sa rodičovský príspevok zvýši o 120
Sk na 4560 Sk. V niektorých médiách toto zvýšenie označujú slovíčkom
"len" (napr. tu).

Keď inflácia znižuje infláciu

Pôvodne bol za infláciu považovaný monetárny
fenomén rastu peňažnej ponuky, ktorý umožňuje systém frakčných rezerv
komerčných bánk. Postupne sa infláciou začal označovať rast cenovej hladiny, o
zachytenie ktorého sa snaží index spotrebiteľských cien. A to napriek tomu, že
rast cien je len jedným z prejavov rastu počtu peňažných jednotiek v bankovom
systéme. Kam vedie tento posun v sémantike?

HDP všetkých krajín v jednom súbore

Historická analýza ekonomickej výkonnosti pomôže
vysvetliť veľa záhad nielen o dôsledkoch rozdielnych politických režimov. Profesor
Maddison z Groningen Growth and Development Centre si dal tú prácu, vďaka
ktorej sa dá dohľadať informácia o populácii, HDP, HDP na obyvateľa
jednotlivých krajín sveta počnúc rokom 1 novovekej histórie.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards