Výdavky na vzdelávacie poukazy

Ministerstvo školstva každý rok od roku 2004 financuje cez vzdelávacie poukazy záujmové vzdelávanie pre detí a mládež mimo vyučovania. Vydávať tieto preukazy pre žiakov majú možnosť všetky školy, ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Teda základné a stredné školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na mesiac). Preukazy môžu prijímať poskytovatelia záujmového vzdelávania, to okrem spomínaných škôl znamená aj rôzne centrá voľného času alebo základné umelecké školy.

Výdavky na výdavky štátu

Na konci 80. tych rokov začali stavať v Bratislave nemocnicu na Rázsochách. Nakoniec bola postavená iba hrubá stavba a tá bola následne zakonzervovaná. Za 30 rokov sa tam preinvestovalo 70 mil. eur a po zakonzervovaní stavby boli náklady na stráženie okolo 60 tis. eur ročne.

Cenu štátu nie je ľahké zistiť

Zistiť cenu štátu nie je vždy také jednoduché. Tvorba verejných rozpočtov má svoje fázy a nie vždy je možné jednoducho porovnávať čísla. Aj keď ide o čísla z jednej inštitúcie v rozmedzí pár týždňov. Príkladom komplikovanosti môže byť rozpočtovanie obcí a VÚC.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Veľa je povolaných, no len málo vyvolených

Aktuálne dobrý hospodársky rast vedie mnoho spoločností do masívnych investícií, ktoré sú spojené s budovaním nových nehnuteľností. Postavenie nehnuteľnosti nie je len o postavení samotnej stavby, ale predtým musí podnikateľ žiadať o povolenie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a následne aj o kolaudačné rozhodnutie. Tento proces trvá stovky dní.

Daň za zodpovednosť

Predstavte si, že za úlohu dostanete znížiť počet ľudí, ktorí si poisťujú majetok. Znížiť počet ľudí, ktorí sa poisťujú pri ceste do zahraničia, alebo sa poisťujú proti úrazu pri lyžovačke. Predstavte si, že vašou úlohou je obmedziť ponuku poistných produktov.

Nevšimnutá americká deregulácia

Pred časom navštívil Slovensko americký ekonóm Edward Stringham. Počas rozhovoru som sa ho spýtal, čo považuje za najvýznamnejší doterajší krok Trumpovej administratívy. Odpoveďou bolo – deregulácia finančného systému.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards