INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Okráda vláda sporiteľov v prvom pilieri? Z dôchodkov im vraj ukrajuje viac, ako by mala (Aktualne.sk)

Neprimerané znižovanie dôchodku vzniká tým, že sa vychádza z nepravdivého predpokladu, podľa ktorého sa na financovanie starobných dôchodkov používajú odvody so sadzbou 18 percent. V skutočnosti je to minimálne 22,75 percenta. Nerešpektovanie tejto reality vedie k priznávaniu nižších dôchodkov, načo doplácajú sporitelia na dôchodku významnými sumami, cituje Radovana Ďuranu dňa 30.1.2015 portál Aktualne.sk.

Anketa (Hospodárske noviny)

Ako povedal Radovan ďurana, zabezpečenie z prvého piliera má formu prísľubu. Žiadne rezervy na výplatu dôchodkov totiž neexistujú. Budúce dôchodky sú úplne závislé od ochoty budúcich pracujúcich platiť odvody. Je preto rozhodne rozumné nespoliehať sa výlučne na prvý pilier a sporiť si aj po vlastnej čiare, dodal pre Hospodárske noviny 29.1.2015.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards