Štátny rozpočet (Slovenský rozhlas)

Dňa 3.9.2007 bol Radovan Ďurana z INESS hosťom
relácie Slovenského rozhlasu pojednávajúcej o štátnom rozpočte. Divákom
vysvetlil základné pojmy týkajúce sa štátneho rozpočtu.

Problémom nie sú úzke koľaje (Hospodárske noviny)

Problémy železničnej
prepravy v smere na východ do štátov SNŠ sa dlhodobo neriešia a spôsobujú čoraz
väčšie prekážky pre rozvoj obchodu medzi strednou Európou a štátmi SNŠ.
Diskusia o širokorozchodnej trati absolútne nerieši podstatné a akútne problémy
rozhrania normálneho a širokého železničného rozchodu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Hypotéky ako problém? (Slovenský rozhlas)

Možnosti krízy na slovenskom hypotekárnom trhu
komentoval pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu dňa 21.8.2007 Juraj Karpiš
z INESS. Podľa neho je riziko prepadu cien nehnuteľností  výrazne nižšie ako v USA. Dôvodom je vysoký dopyt, ktorý nie je spôsobený iba expanzívnou monetárnou politikou ale aj reálnym nedostatkom nehnuteľností.

Vyvlastňovanie (Slovenský rozhlas)

Juraj Karpiš z INESS komentoval pre
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu dňa 21.8.2007 návrh ministra výstavby na
zjednodušenie vyvlastnenia. Návrh zákona umožňuje podľa neho vyvlastňovať podľa
svojvôle vlády.

Ľahšie vyvlastňovanie (TA3)

Vlastnícke práva sú základným pilierom trhovej
ekonomiky. Ich porušovaním ohrozujeme ekonomický rast. Nový návrh zákona
uľahčujúci vyvlastňovanie je preto útokom na podstatu trhového hospodárstva, povedal
Juraj Karpiš z INESS pre TA3 dňa 21.8.2007.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards