Egypt: Životné jubileum prezidenta zatienila chudoba (STV)

Egyptská vláda uvažuje v boji proti rastúcim
cenám potravín použiť populárne prostriedky: zvyšovať mzdy a regulovať potraviny.
Ani jeden z nich však problém nevyrieši, naopak, prehĺbi, povedal v Správach
STV dňa 4.5.2008 Juraj Karpiš z INESS. Regulácie cien vedú k nedostatku,
pretože podnikatelia nemôžu náklady premietnuť do cien, a arbitrárne zvyšovanie
mzdy povedie k ešte rýchlejšiemu rastu cien potravín.

Euro: Rozhodnutie už 7. mája (STV)

Podľa ministra financií by prípadné zlyhania trhu
po zavedení eura vláda riešila reguláciou cien. Podľa Juraja Karpiša z INESS
je to však jedno z najhorších riešení, ktoré zákonite vedie k nedostatku
a následnému skokovému rastu. Povedal to v Správach STV dňa 4.5.2008.

Bilancovanie po štyroch rokoch v Európskej únii (TA3)

Dopady členstva v Európskej únii na slovenské
hospodárstvo komentoval pre TA3 dňa 3.5.2008 Richard Ďurana z INESS. Plánované
prijatie eura podľa neho nezapôsobí ako zázračný bičík, naopak, čísla ukazujú,
že krajiny Eurozóny rastú pomalšie ako EÚ 27.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Sľub elektrární je len formalita (SME)

Prísľub Slovenských elektrární, že nepoužijú úver
od konzorcia bánk na dostavbu elektrárne Mochovce, nie je podľa Radovana Ďuranu
z INESS podstatný. Ako povedal pre denník SME dňa 29.4.2008, keď banky
dajú elektrárňam úver na iné projekty, ako na dostavbu Mochoviec, umožnia im
použiť vlastné zdroje práve na dostavbu jadrovej elektrárne.

Zakliaty kapitál (.týždeň)

Téma zabezpečenia príjmov na dôchodku je určite
aktuálna, o čom svedčia aj nedávno rozoslané ministerské „informačné“
letáky, či návrhy na zdanenie zdedených dôchodkov z druhého piliera alebo
viazanie ich využitia. Pri zabezpečení príjmov v starobe však existujú aj
neštátne alternatívy a nedávny dramatický rast cien nehnuteľností otvoril
pre takéto riešenia nový priestor.

Oneskorený trest za vstup do 2. piliera (Hospodárske noviny)

Majetok v dôchodkovom fonde je spoločným majetkom
sporiteľov... Takto definuje vlastníctvo úspor paragraf 74 zákona o starobnom
dôchodkovom sporení. I napriek tomu, že v tejto definícii nevystupuje žiadne
ministerstvo ani poisťovňa, predstavitelia týchto inštitúcií majú pocit, že
úspory sú aj ich starosťou. Vyjadrili sa za zmenu tejto definície. Ich výroky
nemožno nechať bez komentára.

Nejasné informovanie o výnosoch v DSS (TA3)

Ministerstvo pri zostavovaní letáku nepoužilo
objektívne informácie a spôsob, akým je zostavený leták, je mierne
zavádzajúci, povedal pre TA3 dňa 24.4.2008 Juraj Karpiš z INESS. Ako
povedal, nie je nám známa nijaká miera inflácie, po odčítaní ktorej by sme
dospeli k údaju uvedenému na letáku.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards