Nevető termelők – síró vásárlók? (Új Szó)

K prijatým zmenám v zákone na ochranu pestovateľov, chovateľov a spracovateľov potravín proti sile reťazcov, sa pre Új Szó dňa 12.4. 2008 vyjadril Juraj Karpiš z INESS. Podľa neho sa záujmy veľkoobchodníkov prekrývajú so záujmami spotrebiteľov a obmedzovanie ich efektívneho fungovania môže priniesť zvýšenie konečných cien pre spotrebiteľa.

Stánkari tvrdia, že na cigaretách nemôžu zarobiť (SME)

Zákon by nemal prikazovať, že rovnaká značka
cigariet musí stáť všade rovnako, povedal Richard Ďurana z INESS pre SME
dňa 14.4.2008. Toto opatrenie podľa neho vedie k nedostatku tam, kde
predajcovia svoje náklady nemôžu premietnuť do konečnej ceny cigariet. Tá by
mala byť podľa neho odrazom ponuky a dopytu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

'Slovakia 21': grand reform plan or utopia? (The Slovak Spectator)

Radovan Ďurana z INESS komentoval pre The Slovak
Spectator dňa 14.4.2008 predložený modernizačný program Slovensko 21. Hodnotu a
význam tohto materiálu podľa neho ukáže až budúcnosť, to znamená, či implementačné
rezorty splnia svoje úlohy zaviesť navrhované opatrenia. Vzhľadom na to, že
opatrenia nezasahujú zásadne do výdavkovej štruktúry štátneho rozpočtu, mali by
byť realizovateľné.

Energofond zaplatí štát aj firmy (SME)

Navrhovaný energetický fond je podľa Radovana Ďuranu
z INESS politický projekt sledujúci politické ciele. Za vhodnejší nástroj zvyšovania
efektívnosti považuje neregulované ceny, nie redistribúciu prostriedkov od firiem k
spotrebiteľom. Pokiaľ cena nemotivuje spotrebiteľov k úsporám, dotácie (úvery)
na zvyšovanie efektívnosti budú neefektívne, povedal pre SME dňa 9.4.2008.

Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe automobilov na jedného obyvateľa (SRo)

Automobilky majú pozitívny vplyv na trh práce na
Slovensku, či už prostredníctvom tlaku na zvyšovanie miezd alebo zvyšovaním
kvalifikácie zamestnancov. Odchodu automobiliek za lepšími podmienkami môže
vláda “zabrániť” napríklad zlepšovaním podnikateľského prostredia či znižovaním
odvodového zaťaženia, povedal v Rádiožurnáli SRo dňa 9.4.2008 Juraj Karpiš z
INESS.

Pomoc pri nástupe do práce (STV)

Návrh, aby štát financoval skúšobnú dobu dlhodobo
nezamestnaným, komentoval v Správach STV dňa 9.4.2008 Richard Ďurana z INESS.
Podľa neho je zamestnávanie otázkou nákladov. Preto by mala vláda pristúpiť
namiesto takýchto administratívne náročných a nesystémových opatrení ku kroku,
ktorý pomôže všetkým uchádzačom o prácu i zamestnávateľom, a tým
je znižovanie odvodového zaťaženia práce.

Vzniknú sociálne podniky (TV Markíza)

K návrhu na vytvorenie „sociálnych podnikov“
sa pre TV Markíza vyjadril dňa 6.4.2008 Radovan Ďurana z INESS. Lepším
riešením situácie nezamestnaných je podľa neho plošne znižovanie nákladov
podnikateľov, napríklad znižovanie odvodov. „Sociálni podnikatelia“ by nemali
podnikať za peniaze iných podnikateľov.

Slovensko 21 (Rádio Expres)

K Modernizačnému programu Slovensku 21 sa pre
Rádio Expres vyjadril Radovan Ďurana z INESS. Nie je to podľa neho dokument,
ktorý obsahuje záväzky, sú to skôr vízie a uvidíme, čo sa vláde podarí
implementovať a čo nie.

Niektorým zaplatí odvody štát (TV Markíza)

Návrh, podľa ktorého by
mal platiť odvody namiesto zamestnávateľa štát je podľa Radovana Ďuranu z INESS
nesystémový a zvýhodňuje súčasných nezamestnaných na úkor súčasných
zamestnaných s príjmami okolo 11 tisíc korún. Povedal tak pre TV Markíza dňa
2.4.2008.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards