Štátny rozpočet (Slovenský rozhlas)

Radovan Ďurana z INESS sa vyjadril
v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu dňa 10.10.2007 k návrhu Štátnemu
rozpočtu. Priority vlády sa nepretavujú do konkrétnych čísel. Pri súčasnom
raste by tiež podľa neho mohla vláda hospodáriť ešte vyrovnanejšie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Koaliční partneri o rozpočte (STV)

Radovan Ďurana z INESS komentoval
v Správach a komentároch STV dňa 9.10.2007 pôvodný návrh Štátneho
rozpočtu tak, ako ho predstavilo Ministerstvo financií.

Robí vláda naozaj sociálno-demokratickú politiku? (TA3)

Richard Ďurana z INESS komentoval pre TA3 dňa
7.10.2007 návrhy vlády vyplatiť vianočné dôchodky, znížiť DPH na knihy
a internet a zaviesť príspevok po narodení prvého dieťaťa vo výške
25 000 Sk. Ide podľa neho o neadresné a nesystémové riešenia.

Rozdávanie (SME)

Predloženie návrhu na
miliardovú dotáciu kórejskému výrobcu automobilov prekvapilo, ak nie zarazilo.
Dôvodov je hneď niekoľko.

Oddlženie zdravotníctva nehrozí (Pravda)

Posledné čísla ukazujú, že dlh v zdravotníctve
rastie úctyhodným tempom. Legislatívne aktivity Ministerstva zdravotníctva však
zatiaľ nedávajú nádej, že sa tento nepriaznivý vývoj v blízkej budúcnosti
podarí otočiť.

Štát úradníkov nemotivuje, aby šetrili (Rádio Expres)

Radovan Ďurana z INESS sa dňa 2.10.2007
vyjadril pre Rádio Expres k otázke šetrenia vo verejnej správe. Na rozdiel
od súkromnej sféry, kde sa šetrenie odmeňuje, podľa neho zamestnanci úradov verejnej
správy nie sú nijako motivovaní šetriť a snažia sa len neprekročiť rozpočet. Príkladom môžu byť mzdové výdavky, ktoré sú vyčerpané na 100% napriek tomu, že obsadenosť počtu miest nikdy nie je 100 percentná.

Kasty medzi dôchodcami (aktualne.sk)

Prečítajte si článok Kasty
medzi dôchodcami
, ktorý na blogu aktualne.sk zverejnil Radovan Ďurana z INESS.
Okrem iného sa dozviete, že priemerný dôchodok vojaka, priznávaný ku koncu
minulého roka dosahoval 18 171 Sk (vrátane nižších dôchodkov priznaných pred
rokom 2002 bol priemer dôchodkov 16 269 Sk), zatiaľ čo priemerný dôchodok
slovenského dôchodcu dosiahol na konci minulého roka 8 226 Sk. Priemerná
čistá mzda zamestnanca dosiahla pritom v tom istom období 15 561 Sk.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards