Investičné stimuly (STV)

K investičným stimulom, ktoré pomáhajú selektívne
vybraným investorom na úkor všetkých ostatných, existujú alternatívy, ktoré
pomôžu plošne všetkým podnikateľom, zahraničným aj domácim, súčasným aj
budúcim. Sú nimi zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie daňového a
odvodového zaťaženia, budovanie infraštruktúry, povedal v Správach a
komentároch STV dňa 22.1.2008 Richard Ďurana z INESS.

Čierny deň európskych búrz (Slovenský rozhlas)

Boj európskej centrálnej banky s krízou likvidity
cestou expanzívnej monetárnej politiky prináša so sebou inflačné riziká.
Povedal v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu dňa 22.1.2008 Juraj Karpiš z INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Nezmyselné dávky (SME)

Verejnosť
si obyčajne pri zmienke slova „dávka“ predstaví buď nezamestnaného, alebo osobu
v hmotnej núdzi. Zaužívaný význam tohto slova sa spája s výplatou
finančných prostriedkov či už ľuďom odkázaným na pomoc pre nedostatok príjmu,
alebo ľuďom v ťažkej životnej situácii, akou môže byť obdobie bez
zamestnania.

KDH je proti prijatiu eura už od januára 2009 (Slovenský rozhlas)

Rozhodnutie odsunúť prijatie eura by so sebou
prinieslo náklady. No vzhľadom na to, že dôvodom by bol dobrovoľný krok
Slovenska a nie neschopnosť plniť Maastrichtské kritériá, nemožno súhlasiť s
víziami finančného armagedonu, ktoré niektorí politici podsúvajú, povedal
Juraj Karpiš z INESS v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu dňa
17.1.2007.

Bratislavské letisko sa bude rozvíjať bez partnera (TA3)

Medzi základné funkcie štátu určite nepatrí
podnikanie v oblasti komerčného letectva. Absencia skúseného zahraničného
investora s know-how môže viesť k situácií, keď letisko nebude poskytovať
služby, aké by sme ako zákazníci od moderného letiska očakávali. Aj minister
Vážný vo svojej správe pripúšťa, že práve v oblasti know-how môžu nastať
problémy, povedal pre TA3 dňa 16.1.2008 Radovan Ďurana z INESS.

Nemáme priveľa sviatkov? (Slovenský rozhlas)

Ak chceme v životnej úrovni
a výške miezd dobiehať západných susedov, cestou nie je vyšší počet
štátnych sviatkov, teda vyššia ekonomická pasivita. Jediným receptom je staromódna,
ale osvedčená tvrdá práca. Kto viac pracuje, ten viac má, povedal pre Slovenský
rozhlas dňa 16.1.2008 Richard Ďurana z INESS.

Rast cien v roku 2008 (STV)

V relácii STV Regionálny denník zo Západného Slovenska komentoval Radovan Ďurana
dňa 7.1.2008 očakávaný vývoj cien v roku 2008. Za zdroje rastu predovšetkým
cien potravín označil rast cien energií, dopytu po potravinách a regulačnú a
dotačnú politiku EÚ. Zároveň poznamenal, že umelú reguláciu cien energií nie je
možné dlhodobo udržať a v budúcnosti ju bude nasledovať skokový rast cien.

Rast cien potravín sa zmierni (SME)

Ak chce Európska únia docieliť nižšie ceny potravín
alebo ich pomalší rast, musí zásadným spôsobom reformovať spoločnú
poľnohospodársku politiku, t.z. zrušiť dotácie poľnohospodárom a odstrániť
dovozné clá a kvóty na potraviny z rozvojových krajín. Okrem pozitívneho efektu
na ceny potravín v EÚ by takáto reforma znamenala významnú pomoc rozvojovým
krajinám, povedal pre SME dňa 12.1.2008 Richard Ďurana z INESS.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards