Druhý pilier sa na pol roka otvoril (SME)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre SME dňa
7.1.2008, výhodnosť sporenia v druhom alebo prvom pilieri sa nedá merať len
finančnou výkonnosťou. Pre mnohých sporiteľov môže byť sporenie v druhom
pilieri cennejšie pre priamy vlastnícky vzťah k úsporám alebo možnosť dediť
úspory.

Vysoká cena ropy (Slovenský rozhlas)

Za súčasné vysoké ceny ropy môže okrem
fundamentálnych faktorov, ako sú napríklad nedostatočné ťažobné a
spracovateľské kapacity, hlavne expanzívna monetárna politika svetových
centrálnych bánk. Rast ceny ropy by však nemal mať dopad na prijatie eura na
Slovensku, keďže bude mať vplyv na rast cien tovarov v celej EÚ, povedal pre
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu Juraj Karpiš z INESS dňa 3.1.2008.

Sociálne zdravotníctvo? (Žurnál)

Podľa Juraja Karpiša z INESS
je rozširovanie rozsahu zdravotnej starostlivosti platenej z verejných zdrojov
zlým riešením, najmä keď v zdravotníctve už teraz panuje akútny nedostatok
zdrojov a zadlženie v sektore neustále rastie. Naopak, tento rozsah
treba obmedziť, povedal pre Žurnál dňa 3.1.2008.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vláda by skôr mala dbať na súťaž (SME)

Podľa Richarda Ďuranu z INESS je najlepším riešením
ako predchádzať „neprimeranému“ rastu cien v súvislosti so zavedením eura čo
najväčšia konkurencia a odbúravanie regulácií, nie ich zavádzanie. Určiť motív,
prečo obchodník zvyšuje cenu, nebude jednoduché, povedal pre SME dňa 2.1.2008.

Aj rastúca ekonomika je ohrozená (SME)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS sú pre slovenskú ekonomiku v budúcom roku najväčším rizikom regulácie vlády a EÚ
predovšetkým v oblasti cenotvorby, slobody zmluvných vzťahov (reťazce),
kontroly zisku, obmedzovaní pružnosti pracovného trhu. Ako povedal pre SME dňa 31.12.2007, dôležitá bude veľká
novela zákona o sociálnom poistení, ktorá môže ovplyvniť konkurencieschopnosť
slovenskej pracovnej sily.

CO2 – príčina alebo dôsledok? (aktualne.sk)

V čase horlivej globálnej politickej kampane proti emisiám CO2, ktorá
so sebou prináša nákladné obmedzovanie ekonomickej aktivity po celom
svete, vyznievajú nasledujúce riadky škandalózne.

Patrí benefit do zdravotníctva? (Zdravotnícke noviny)

Zdravotnícke noviny priniesli dňa 13.12. 2007 reportáž z brífingu zameraného na súčasné dianie v zdravotníctve na
Slovensku, ktorý sa uskutočnil v novembri v Prahe. Zároveň priniesli aj sumár prednášky Juraja Karpiša z INESS, ktorý rozprával o funkcii zisku v zdravotníctve.

Konkurencia v oblasti dodávok plynu (Slovenský rozhlas)

Európska komisia navrhuje v oblasti dovozu a distribúcie
plynu v záujme posilnenia konkurencie vlastnícke oddelenie distribúcie od
výrobcu. Podľa Radovana Ďuranu z INESS je iniciatíva EK neúčinná. Oddelenie
výrobcu od distribútora nie je riešenie, ak sa vlastníkom siete stane iný
štátny monopol. Výsledkom môže byť, že slovenskú distribúciu nebude vlastniť
monopol SPP ale monopol Gas de France. Povedal tak v Rádiožurnáli Slovenského
rozhlasu dňa 17.12.2007.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards