O súčasnom stave eurokrízy

O súčasnej kríze v eurozóne bude prednášať a diskutovať Juraj Karpiš z INESS dňa 25.4. 2012 o 20:00 v UPC v rámci akcie Horizonty.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Európska dlhová kríza a Slovensko

Pozývame vás na výberovú prednášku pre študentov, pedagogických a výskumných pracovníkov UKF v Nitre, realizovanú pracoviskom Ústavu manažmentu a informačných technológií FPV UKF v Nitre dňa 15.3.2012 o 13. hod. v miestnosti P-2. Názov prednášky bude „Európska dlhová kríza a Slovensko“ a prednášajúcim bude Mgr. Richard Ďurana, PhD., riaditeľ  INESS.

Diskusný klub: Fiškálna a rozpočtová politika SR

Radovan Ďurana z INESS vystúpil dňa 6.2. 2012 v diskusnom klube Slovenského ekonomického fóra (SEF) na tému „Fiškálna a rozpočtová politika SR v kontexte prechodu k fiškálnej únii“.  Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo za účasti viac než 30 návštevníkov v Pálffyho paláci v Bratislave, vystúpili aj Ľudovít Ódor,ekonóm, Viliam Páleník, výskumný pracovník SAV a Radovan Kavický, analytik M.E.S.A. 10.

Kongres Investovanie 2012

Juraj Karpiš z INESS prednášal dňa 26.1. 2012 na kongrese Investovanie v roku 2012, ktorú zorganizoval TRIM Broker s cieľom načrtnúť možný vývoj finančných aktív v tomto roku a ukázať možnosti, ktoré investor pred sebou má. Vystúpenie Juraja Karpiša s prednáškou Zlato - prasknutá bublina alebo zdravá korekcia? si môžete pozrieť tu. Viac odpovedí na tému zlato nájdete aj v publikácii Ekonomický význam zlata ako komodity s monetárnym dopytom, ktorú si v INESS môžete zakúpiť za 3,99 eur.

Liberálne riešenia – odpoveď na krízu 2.0

Pozývame Vás na konfereciu strany SaS dňa 30.1. 2012 o odpovediach na dlhovú a hospodársku krízu. Za účasti významných politických predstaviteľov zo Slovenska, zahraničia i podnikateľského sektora, sa bude diskutovať o možných riešeniach a vývoji hospodárskej a dlhovej krízy v Európe a na Slovensku. Na konferencii vystúpi aj Juraj Karpiš z INESS s prednáškou na tému Euro a Slovensko.

Investovanie v roku 2012

Všetkým záujemcom o investovanie a budúcnosť finančných trhov prináša TRIM Broker kongres "Investovanie v roku 2012 (ako sa pripraviť na budúcnosť)". Cieľom kongresu je načrtnúť možný vývoj finančných aktív v tomto roku a ukázať možnosti, ktoré investor pred sebou má. Nadhľad nad trhmi a poznanie možných alternatív sú skutočnou devízou pre investora. Na kongrese vystúpi aj Juraj Karpiš z INESS s prednáškou na tému: Zlato - prasknutá bublina alebo zdravá korekcia?

The EU at the Crossroads – German and Slovak Perspectives

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s nemeckým inštitútom Stiftung Wissenschaft und Politik zorganizovali Prvé stretnutie Nemecko – Slovenskej reflexnej skupiny dňa 24.11.2011 v Berlíne na tému: EÚ na križovatke - nemecké a slovenské perspektívy. Na stretnutí za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Milana Ježovica, vystúpil aj Juraj Karpiš z INESS, kde rozprával o momentálnych problémoch eurozóny a možných riešeniach.

European Students For Liberty Conference

Študentská organizácia Students for Liberty zorganizovala už 5 ročník konferencie European Students For Liberty Conference v dňoch 18-20. novembra 2011 v meste Leuven v Belgicku. Na konferencii za účasti 220 študentov z 25 krajín vystúpil aj Radovan Ďurana z INESS, kde prezentoval projekt Cena Štátu so zreteľom na súčasnú výšku deficitu a jeho problematickým vyrovnávaním. Jeho prezentáciu si môžete pozrieť tu.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards