Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove

Najvyššiu účasť v školskom kole zaznamenala Ekonomická olympiáda na východe Slovenska.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove

V Prešovskom kraji to bolo takmer 800 študentov, z ktorých sa najlepších 70 stretlo v krajskom kole v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity.

Postupne prichádzali na miesto konania stredoškoláci a pedagógovia z 26 škôl v celkom kraji, od Popradu až po Sninu. Podujatie otvoril Róbert Chovanculiak z INESS, ktorý prítomných oboznámil s Ekonomickou olympiádou, činnosťou INESS a ďalšom postupe v súťaži. Po ňom prebral slovo dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý súťažiacim predstavil možnosti štúdia na fakulte a pozval ich na deň otvorených dverí. Po ňom už organizátori rozdali test krajského kola a študenti mali možnosť pomocou otvorených a testových otázok preveriť svoje vedomosti a zručnosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards