Veľa je povolaných, no len málo vyvolených

Aktuálne dobrý hospodársky rast vedie mnoho spoločností do masívnych investícií, ktoré sú spojené s budovaním nových nehnuteľností. Postavenie nehnuteľnosti nie je len o postavení samotnej stavby, ale predtým musí podnikateľ žiadať o povolenie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a následne aj o kolaudačné rozhodnutie. Tento proces trvá stovky dní.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Daň za zodpovednosť

Predstavte si, že za úlohu dostanete znížiť počet ľudí, ktorí si poisťujú majetok. Znížiť počet ľudí, ktorí sa poisťujú pri ceste do zahraničia, alebo sa poisťujú proti úrazu pri lyžovačke. Predstavte si, že vašou úlohou je obmedziť ponuku poistných produktov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards