Odvodový bonus – hodnotenie fiškálnych dopadov

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz bol oslovený stranou SaS, aby odhadol fiškálne dopady zavedenia systému odvodového bonusu. Cieľom tohto dokumentu je odhadnúť fiškálne dopady na makroúrovni a nie posudzovať vhodnosť zavedenia systému Odvodového bonusu ani jeho efekty na špecifické skupiny obyvateľstva.