Plytvanie štátu za rok 2011

Do našej databázy Plytvanie štátu sme doplnili celý spracovaný rok 2011.    Databáza tak už obsahuje celkovo 824 zdokumentovaných prípadov plytvania, klientelizmu a súdnych sporov, ktoré priniesli printové médiá od roku 2007. Celková suma odhaleného neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami v roku 2011 v kategóriách Plytvanie a Súdne spory dosiahla úroveň 553,5 miliónov Eur. Nejde nevyhnutne len o plytvanie počas tohto obdobia, ale aj o plytvanie, ktoré bolo medializované alebo uzavreté počas roka 2011. Celková suma neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami za celé trvanie projektu dosiahla v týchto dvoch kategóriách už 2,064 miliardy Eur.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards