Slovensko a svet o 100 rokov (JOJ)

Róbert Chovanculiak približuje nedostatky školstva pre tv JOJ. 20.3.2018 

Slovensko a svet o 100 rokov (JOJ)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Svet sa mení a s ním sa mení aj pohľad na školstvo.“
Aneta Parišková, moderátorka: „Presnejšie na to, ako bude vyzerať vyučovanie povedzme o sto rokov.“
Ľuboš Sarnovský: „Už dnes napríklad experti priznávajú, že v našich školách klesla tvorivosť žiakov o dvadsať
percent.“
Aneta Parišková: „Jednou z teórií preto je, že kamenné školy ako ich poznáme dnes prestanú existovať a
nahradia ich takzvané vzdelávacie tržnice.“
Anton Adamčík, redaktor: „Naše deti sú vraj naša budúcnosť a škola ich má na ňu pripraviť. Aká je však
realita a na akú budúcnosť sa naše deti pripravujú? Odpoveď je jednoduchá. Škola pripravuje deti prevažne na
minulosť.“
Ing. Róbert Chovanculiak, PhD., analytik INESS: „Potom ten človek ešte keď príde do praxe, tak znova sa
musí učiť, ako je to naozaj.“

Anton Adamčík: „Spôsob vzdelávania sa za posledných sto rokov v zásade nezmenil.“
Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.: „Sa zmenili čierne tabule a biele kriedy na biele tabule a čierne fixky.“
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., expert na pedagogiku a školskú psychológiu: „Veľké zmeny nevidno. Možno
dve veci sa zmenili, že cudzie jazyky, tá globalizácia a počítače.“
Anton Adamčík: „Profesor Miron Zelina je spoluautorom koncepcií Konštantín a Milénium a už polstoročie sa
venuje výskumu tvorivosti. Tú sa mu však doteraz do škôl presadiť nepodarilo.“
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Musím žiaľbohu konštatovať, že nie.“
Anton Adamčík: „Naopak, za posledných dvadsaťpäť rokov klesla o dvadsať percent. Úspešnejší však nebol
ani sám Komenský. Z jeho odkazu sa dodnes neuplatnilo takmer nič.“
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Jeho sen nebol naplnený.“
Anton Adamčík: „A to nielen na Slovensku, ale v celom svete, kde je školstvo podobné tomu nášmu. Svetoví
experti sa zhodujú v tom, že budúcnosť bude vyžadovať človeka, ktorý je kreatívny, schopný myslieť celostne a
kriticky a schopný riešiť konflikty.“
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Nevieme, čo bude v budúcnosti, ale jedno vieme iste - budú konflikty.“
Anton Adamčík: „Realistický postoj hovorí, že sa nič podstatné neudeje.“
Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.: „Ak to školstvo ostane v rukách štátu, tak za ďalších sto rokov neuvidíme
pravdepodobne nejakú veľkú zmenu.“

Anton Adamčík: „Nádej však neumiera a existujú vízie, ktoré hovoria o tom, ako by to mohlo vyzerať, keby.“
Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.: „Keď sa to školstvo dostane do rúk nejakej súkromnej iniciatíve, keď sa ho
chytia podnikatelia, nejakí inovátori, tak môžeme očakávať, že vzrastie nejak tá variabilita, tá rôznorodosť v tom
školstve.“

Anton Adamčík: „Znamená to, že môže vzniknúť takzvaný slobodný vzdelávací trh, financovaný prevažne zo
štátneho rozpočtu. Namiesto dnešných kamenných škôl by deti chodili do takzvaných vzdelávacích tržníc s
rôznymi stánkami.“
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Komunitné strediská, nazvime to kreatívne laboratórium.“
Anton Adamčík: „Tu nebudú deti v triedach a ročníkoch, ale v tímoch rôzneho veku, nadania či hendikepu a
poväčšine sa budú učiť jeden od druhého, podobne ako dnes v málotriedkach.“
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.: „Ja som sám učil na málotriedke v Zázrivej. Ja som mal piatakov, tretiakov,
ale keď ten štvrták vie veľmi dobré veci, tak mi pomohol učiť tých druhákov a naopak.“

Anton Adamčík: „V tržnici si dieťa bude vzdelávanie riadiť samo, nie učiteľ. Bude si vyberať, kedy, s kým a čo
sa chce učiť.“
Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.: „Ten dopyt by vychádzal z toho dieťaťa.“
Anton Adamčík: „Okrem tržníc však budú fungovať aj školy podobné terajším štátnym a množstvo iných škôl
rôzneho zamerania i foriem výuky, domáce vyučovanie, alebo aj takzvaný unschooling. Bude na dieťati a
rodičoch, aké vzdelávacie prostredie si vyberú.“
Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.: „Nie je to až také niečo šialené.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards