Vzrastú ceny potravín?

O tomto sa slovenskému premiérovi zrejme ešte
ani nesnívalo. Ceny potravín by mali vzrásť kvôli zavedeniu poplatkov za
znečistenie ovzdušia pri medzinárodnej preprave potravín. International
Herald Tribune o tom referuje v článku
, z ktorého vyberáme:

Vzrastú ceny potravín?

Letecká a námorná
medzinárodná preprava nie je zdanená. Palivo nepodlieha spotrebným daniam, tak
ako je to pri pozemnej preprave. Aj preto sa s rastom kvality logistických
sietí a operácií podstatne zvýšil objem medzinárodne dodávaných potravín.
Len v Európe vzrástol dovoz potravín za posledných 6 rokov o 20%.

Medzinárodná preprava
je lacná, lebo palivo použité pri vodnej alebo leteckej preprave nie je
z titulu medzinárodných dohôd zaťažené spotrebnými daňami.

Výsledok?

Ak nórskeho producenta
stojí spracovania kila tresky 3 USD, viac sa mu vďaka lacnej doprave oplatí
poslať náklad do Číny, kde ryby spracujú za 50 centov. A potom putujú
tresčie filety späť do Európy.

Vďaka lacnej doprave
a ešte lacnejšej pracovnej sile nahradili Maroko a Egypt v priebehu
pár rokov Španielsko ako hlavného dodávateľa zeleného šalátu a paradajok
do strednej Európy.

Čína, ktorá
v tradičnej kuchyni skoro nepozná zemiaky, sa stala ich najväčším
exportérom.

Toto zdanlivo neefektívne putovanie jedla po svete (avšak
príklad mimoriadne efektívneho využívania voľných zdrojov) sa však stalo tŕňom
v oku predstaviteľov Európskej komisie, ktorá už avizovala potrebu
zavedenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

A tak ceny potravín ďalej porastú, a o časť
svojich výhod prídu aj dodávatelia z rozvojových krajín, pretože tieto
poplatky spravia ich produkciu menej konkurencieschopnou.

Ako to však už býva, zabúda sa myslieť aj na to, čo nie je
vidieť.

Existujú štúdie, ktoré
poukazujú na to, že alternatívna produkcia potravín v pôvodne
importujúcich krajinách prinesie rovnaké množstvo emisií.

Napríklad celoročné
skladovanie jabĺk, alebo cibule môže v konečnom dôsledku stáť viac
(chladenie, osvetlenie, personál) ako ich doprava v čerstvej podobe
z opačného konca sveta..

Veľkí obchodníci už začínajú vo veci znečistenia vlastnú iniciatívu, aby
predišli zdražovaniu potravín vplyvom zavedenia poplatkov za znečistenie.
Navrhujú, aby potraviny mali na obale okrem kalorických hodnôt zverejnený aj
objem emisií vyprodukovaných počas ich prepravy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards