Graf dňa: Porovnajme výšku daní s platmi, nielen s HDP (Denník N)

Denník N zverejnil dňa 14.1.2015 graf s komentárom o pomere daní a platov na Slovensku, ktorého autorom je Radovan Ďurana.

Graf dňa: Porovnajme výšku daní s platmi, nielen s HDP (Denník N)

Slovensko môže vyzerať ako krajina s nízkymi daňami, iba ak ich výber porovnávame s veľkosťou ekonomiky.

Graf nájdete tu.

V Európe je financovanie štátov postavené na zdaňovaní občanov. Väčšinu financií štátu tvoria zdravotné a sociálne odvody, daň z príjmu a tiež DPH a spotrebné dane.

Dane z príjmov firiem, či z majetku tvoria menšiu časť.

Príjmy štátu sú tak významne závislé na schopnosti štátu zdaniť občanov. Mzdová báza, súčet mzdových nákladov všetkých zamestnancov je potom indikátorom sumy, ktorú môže štát zdaniť.

Ako vidíme v porovnaní, príjmy štátu v porovnaní s mzdovou bázou sa od Európskej únie významne neodlišujú. Porovnávanie príjmov s HDP je preto nedostatočné, nepovie nám celý príbeh.

Denník N, 14.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards