Štyri jednoduché kroky, ktoré pomôžu opraviť druhý pilier (Sme)

Ako konštatoval pre Sme dňa 15.1.2015Radovan Ďurana, dnes, keď dôchodky z druhého piliera predstavujú desať a menej percent príjmu sporiteľa,  nie je obmedzovanie nakladania s úsporami namieste.

Štyri jednoduché kroky, ktoré pomôžu opraviť druhý pilier (Sme)

Druhý pilier je až príliš náchylný na zásahy politikov. Ekonómovia sa zamýšľajú nad tým, či si systém vyžaduje korekcie a aké.

1.Čo možno urobiť, aby dôchodky boli vyššie?

Štátne inštitúcie spochybňujú výšku ponúkaných dôchodkov. Životné poisťovne pripomínajú, že ich výpočty posúdila Národná banka Slovenska, inak by im nedala licencie.

„Regulátor sa musí pozrieť na to, z akých predpokladov  poisťovne vychádzali, či sú predložené produkty  férové,“ reaguje ekonóm Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV. Systém je podľa neho nastavený pomerne dobre, už nepotrebuje korekcie.

„Umožní sporiteľom výber úspor,“ odpovedá na otázku Richard Ďurana z INESS. Faktom je, že sporiteľ nemusí akceptovať nízku ponuku.

„To, že prvé ponuky vyzerajú veľmi konzervatívne, ešte nemusí znamenať, že si sporitelia musia takéto produkty kúpiť,“ hovorí Ján Šebo z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Ekonómovia sa zhodujú, že politici by do systému nemali zasahovať. To platí aj o prípadnom otvorení druhého piliera, ktoré by umožnilo odísť z neho.

2.Aké možnosti výplaty dôchodku by sporitelia mali mať?

„Doživotný dôchodok je štandardným spôsobom výplaty všade vo svete,“ tvrdí Baláž. Ľudia si podľa neho neuvedomujú, že druhý pilier je zabezpečením na starobu.

Možnosť výberu úspor je jednou z mála vecí, na ktorej sa analytici nezhodnú. „Dnes, keď dôchodky z druhého piliera predstavujú desať a menej percent príjmu sporiteľa,  nie je obmedzovanie nakladania s úsporami namieste,“ hovorí Ďurana.

Doživotné postupné vyplácanie schvaľuje aj Šebo. Pokiaľ ide o alternatívne produkty, jedným z nich by mohol byť sporiaci účet v banke s mesačným limitom výberov, ďalším spojené anuity pre manželské páry v dôchodkovom veku.

Šebo si vie predstaviť aj kumuláciu úspor z viacerých pilierov. „Teraz sú hráči rozdelení do pilierov a každý  si stráži svoj  trhový podiel.“

3.Ako zvýšiť konkurenciu medzi životnými poisťovňami?

„Dostávame sa k základnej otázke – je doživotný dôchodok v dnešných podmienkach nulových úrokových sadzieb vôbec výhodný produkt?“ pýta sa  Ďurana.

Len záujem sporiteľov môže podľa neho pritiahnuť ďalšie poisťovne. „Ak bude tento produkt atraktívny aj pre ne,  pri možnosti voľného výberu úspor sa budú snažiť ponúkať atraktívnejšie dôchodky.“

Trh sa ešte len tvorí, životné poisťovne na Slovensku nemajú s produktmi dôchodkového sporenia žiadne skúsenosti. Každá poisťovňa si stanovila inú hranicu nasporenej sumy, od ktorej ponúka doživotný dôchodok. Národná banka Slovenska zatiaľ takéto konanie neposudzuje.

4.Čo by mali urobiť ľudia?

Záleží na výške úspor v druhom pilieri, zhodujú sa analytici. Šebo hovorí, že ponúkaný dôchodok tvorí okolo 4,5 percenta úspor. Ak priemerný výnos dôchodkových fondov je vyšší ako toto číslo,  anuita nemá zmysel.

Kto nemá nárok na programový výber, urobí asi najlepšie, keď dôchodkovú správcovskú spoločnosť požiada o výplatu výnosu z investovania aspoň počas jedného roka. „Úspory nechám pracovať a žijem z výnosov. Po roku pôjdem do Sociálnej poisťovne a znova požiadam o ponuky,“ dodáva Šebo.

Jozef Čavojec

Sme, 15.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards