Zdá sa vám váš plat nízky? Pozrite sa, ako u nás rástli dane a odvody (Aktualne.sk)

Ako povedal pre Aktualne.sk dňa 16.1.2014 Radovan Ďurana, plošné a citeľné zníženie odvodového zaťaženia by zvýšilo atraktivitu slovenského pracovného trhu a podporilo tvorbu pracovných miest.

Zdá sa vám váš plat nízky? Pozrite sa, ako u nás rástli dane a odvody (Aktualne.sk)

Aké je daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku? V porovnaní s ostatnými krajinami OECD sme priemerní, no po roku 2012 začala výška daní a odvodov výraznejšie stúpať.

 Na Slovensku vzrástlo daňovo-odvodové zaťaženie takmer najviac v OECD. V roku 2013 stúplo o 1,5 percenta, čo je tretí najvýraznejší rast v krajinách OECD, organizácia to konštatuje vo svojej správe Revenue Statistics z decembra 2014.
Ako stúpali dane a odvody

Daňovo-odvodové zaťaženie u nás stúplo nahor aj kvôli tomu, že druhá Ficova vláda zrušila rovnú daň a lepšie zarábajúcich zamestnancov zdanila 25-percentnou sadzbou. Okrem toho začali platiť plné sociálne a zdravotné odvody pre ľudí pracujúcich na dohodu. Na vyššie odvody si museli zvykať aj živnostníci.

 Momentálne sú príjmy Slovákov zaťažené daňami a odvodmi vo výške 29,6 percenta, kým priemer OECD je 34,1 percenta. Organizácia však upozorňuje, že od roku 2000 u nás daňovo-odvodové zaťaženie mierne kleslo, kým v krajinách OECD nepatrne vzrástlo. A keď sa pozrieme hlbšie do histórie, zistíme, že v minulosti sme na tom boli ešte horšie. V roku 1995 sme mali takmer 40-percentné daňovo-odvodové zaťaženie, kým priemer krajín patriacich do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj bol 33,6 percenta.
Nižšie odvody pre nízkopríjmových

V minulosti nám viaceré organizácie vytýkali, že máme privysoké odvody pre málo zarábajúcich zamestnancov, čo je jednou z príčin vysokej slovenskej nezamestnanosti.

Od začiatku tohto roka však platia najmenej zarábajúci zamestnanci nižšie odvody . Od roku 2015 stúpla minimálna mzda z 352 na 380 eur mesačne a vláda k tomu zaviedla aj odvodovú úľavu. Výsledkom je, že ľudia s najnižšími platmi majú vyššie výplaty.

 Daňovo-odvodové zaťaženie ľudí s vyššími príjmami však zostáva vysoké. Práve nižšie odvody pre všetkých by mohli podľa niektorých ekonómov priniesť viac zamestnaných ľudí. “Plošné a citeľné zníženie odvodového zaťaženia by zvýšilo atraktivitu slovenského pracovného trhu a podporilo tvorbu pracovných miest,” hovorí analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana.

Na ministerstve financií momentálne uvažujú, že odvodovú úľavu rozšíria aj na lepšie zarábajúcich zamestnancov, prípadne ju budú opäť cieliť len na najmenej zarábajúcich zamestnancov a ďalej ju prehĺbia.

Stanislava Luppová

Aktualne.sk, 16.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards