V zákone o vyvlastňovaní bude väčšina pripomienok (SITA)

Agentúra SITA spomína dňa 20.1.2015 hromadnú pripomienku, ktorej iniciátorom je aj INESS.

V zákone o vyvlastňovaní bude väčšina pripomienok (SITA)

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja informovalo, že počas utorkového rozporového konania akceptovalo 21 z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a zapracuje ich do zákona. V siedmich bodoch pripomienky sa podľa rezortu obe strany nezhodli. Ako agentúru SITA v utorok informoval rezortný hovorca Martin Kóňa, ide najmä o zrušenie osobitných právnych predpisov týkajúcich sa vyvlastňovacieho úradu a odvolacieho orgánu, znaleckej činnosti, obmedzenia nakladania s nehnuteľnosťou po začatí vyvlastňovacieho konania, či uplatňovania námietok k územnému konaniu pri vyvlastňovaní.

"Účely vyvlastnenia, ktoré sa nachádzajú v osobitných právnych predpisoch, budú premietnuté priamo do zákona o vyvlastňovaní, nebude sa na ne odkazovať poznámkou pod čiarou," uviedol Kóňa. Zákon o významných investíciách účel vyvlastnenia obsahuje, podľa neho však nie je v pôsobnosti ministerstva vypustiť tento účel. "Takáto pripomienka je nad rámec návrhu zákona a rozsahu pôsobnosti ministerstva, zákon o významných investíciách je v gescii Ministerstva hospodárstva SR," dodal hovorca.

Náhradu za vyvlastnenie bude možné poskytnúť aj formou náhradnej nehnuteľnosti. Obec, v katastrálnom území ktorej sa vyvlastňovaná nehnuteľnosť nachádza, bude povinná informovať verejnosť o priebehu (začiatku a skončení) vyvlastňovacieho konania na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. "Vylučuje sa fikcia doručenia oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania a rozhodnutia o vyvlastnení účastníkom konania," uzavrel Kóňa.

Viac ako deväťsto signatárov hromadnej pripomienky z augusta 2014 k návrhu vyvlastňovacieho zákona na rozporovom konaní zastupovali Richard Ďurana (Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií - INESS), Renáta Minová (občianske združenie Hestia) a Ondrej Dostál (Občianska konzervatívna strana).

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní podľa iniciátorov povedie k silnejšej ochrane vlastníckych práv v rámci vyvlastňovacieho konania. "Výsledkom dnešného rokovania so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky je, že ministerstvo plne akceptovalo 17 z 28 bodov hromadnej pripomienky. V štyroch bodoch bolo dosiahnuté kompromisné riešenie, na ktorom sa zhodli obe strany," informoval Dostál. V dvoch bodoch zástupcovia verejnosti uznali argumentáciu zástupcov ministerstva a pripomienku stiahli. "Rozpor nebol odstránený pri piatich bodoch," spresnil.

Ministerstvo podľa Dostála akceptovalo požiadavky, aby všetky účely vyvlastňovania vo verejnom záujme boli vymenované priamo v zákone, nielen prostredníctvom odkazu na osobitné zákony. Súhlasilo aj s tým, aby sa zachovala možnosť, že za vyvlastňovanú nehnuteľnosť nebude poskytnutá iba finančná náhrada, ale aj náhradná nehnuteľnosť. "Viaceré z akceptovaných bodov hromadnej pripomienky posilňujú ochranu a procesné práva vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností a ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté a zvyšujú informovanosť verejnosti o vyvlastňovacom konaní uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí," dodal Dostál.

Ministerstvo neakceptovalo požiadavku na zrušenie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý umožňuje vyvlastňovať v súkromnom, nie verejnom záujme, ako to predpokladá ústava. Odmietlo aj požiadavku zrušiť zákony, ktoré upravujú vyvlastňovanie v zrýchlenom režime pri výstavbe diaľnic. Návrh zákona o vyvlastňovaní by sa mal dostať na rokovanie vlády vo februári.

SITA, 20.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards