Ako funguje škrtanie vo verejnej správe

Za ochotu škrtať prebytočné úrady, ktorú prejavil
premiér Fico hneď po voľbách, sme ho museli pochváliť. Vo verejnej správe je
stále zamestnaná šestina práceschopného obyvateľstva.

Ako funguje škrtanie vo verejnej správe

Jej čo i len čiastočné uvoľnenie do komerčnej sféry by
ekonomike iste prospelo. Avšak tak ako iné sľuby, tak aj tento dopadol
v skutočnosti inak ako sa plánovalo. Ohlasované zrušenie štátnej správy na
úrovni krajov sa nakoniec naplnilo. Hoci nie v plánovanom rozsahu -
krajské úrady životného prostredia, alebo stavebné úrady zostali - predsa len došlo
k rušeniu funkčných miest. Podľa informácií ministerstva vnútra bolo
zrušených 763 miest. Zvyšní zamestnanci krajských úradov boli prevelení na
obvodné úrady – ktoré sú našim najbližším kontaktom so štátnou správou. Celkový
počet zamestnancov obvodných a krajských úradov tak klesol zhruba
o pätinu, na 2769.

763 zamestnancov, poviete si, to už je malá fabrika. Koľko
museli spotrebovať kancelárskeho materiálu, koľko elektriny sa musí ušetriť,
o koľko muselo klesnúť platené nájomné, výdavky na upratovacie služby, aké
museli byť tržby z predaja nadbytočných nehnuteľností.

Rozpočet medziročne klesol o 2,5%. Na pätinový pokles
zamestnancov to teda nie je veľa, z 1,5 mld výdavkov ročne sa mohlo ušetriť
aj viac. A práve nakladanie s uvoľnenými nehnuteľnosťami sú príkladom, ako
sa hospodári vo verejnej správe. Uvádzame doslovnú odpoveď Ministerstva vnútra:

Podľa pôvodného plánu
malo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predať štyri z ôsmich budov
v ktorých krajské úrady sídlili. Prebehol už tento predaj, resp.
v akom je momentálne štádiu. Aký bol z neho zisk?

Obvodné úrady v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici
sídlili v budovách krajských úradov a ich sídla naďalej ostali
v týchto objektoch.

Obvodný úrad v Trenčíne sa koncom roka 2007 presťahoval do budovy bývalého krajského
úradu. Jeho pôvodné sídlo bolo prevedené do správy Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Trenčíne na plnenie úloh polície.

Obvodný úrad v Prešove sa presťahoval do budovy
bývalého Krajského úradu v Prešove. Vláda uznesením č. 173 z 19. 3.
2008 rozhodla, aby podpredseda vlády a minister vnútra zabezpečil do 31.
decembra 2008 prevod vlastníctva budovy a priľahlých pozemkov na Prešovský
samosprávny kraj.

Obvodný úrad v Nitre sa presťahoval do budovy bývalého
krajského úradu. Nakoľko budovu jeho pôvodného sídla má v správe Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, o využití uvoľnených
priestorov rozhoduje tento úrad.

Obvodný úrad v Žiline sa presťahoval do budovy bývalého
krajského úradu. V súčasnosti sa
rieši umiestnenie Obvodného úradu v Košiciach, ktorý sa z budovy
bývalého krajského úradu má presťahovať.

O osude bývalého sídla obvodného úradu v Žiline, ako aj
o bývalom sídle KÚ v Košiciach sa ešte rozhodne.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards