Koľko dostávajú Rómovia? /Mennyit kapnak a Romák?/ (Uj Szo)

Denník uj Szo cituje 8.4.2015 Jána Dingu a štúdiu Rómovia a sociálne dávky.

Koľko dostávajú Rómovia? /Mennyit kapnak a Romák?/ (Uj Szo)

Úrady neregistrujú národnosť poberateľa sociálnej podpory Bratislava. Veľa alebo málo míňa štát na "Rómov", presnejšie na tých rómskych ľudí, ktorí žijú za najhorších sociálnych podmienok, a tak pravdepodobne poberajú najviac sociálnych dávok? Túto otázku skúmal ekonomický a spoločenskopolitický inštitút Iness. To, že Rómovia dostávajú najviac podpôr je len mýtus.

Zo štátneho rozpočtu každé piate euro ide dôchodcom. Na železnice a diaľnice míňame oveľa viac ako na rodinné prídavky a poľnohospodári dostávajú ročne trikrát viac dotácií ako je celková suma sociálnej pomoci - tvrdí pracovník Iness Ján Dinga, ktorý z hospodárskeho hľadiska skúmal štátnu podporu poskytovanú Rómom. "Napriek tomu si ešte mnohí myslia, že kvôli dávkam poskytovaným rómskym komunitám sú dane vysoké a ak by sme tieto zrušili, štátny deficit by zanikol." Iness skúmal dávky poskytované chudobným a rodinám, medzi iným za pomoci Atlasu Rómskych komunít 2013.

Úrady sociálnych vecí totiž neevidujú akej národnosti je poberateľ podpory, preto na základe atlasu určili tých 20 okresov, v ktorých žijú dve tretiny 403-tisícovej menšiny, teda 271-tisíc Rómov. V rámci určenia dávok poskytovaných Rómom druhým hľadiskom boli dávky pre mnohopočetné rodiny, to znamená pre rodiny vychovávajúce viac ako štyri deti. Údaje premietli na rok 2012, kedy celková suma troch sociálnych podpôr - sociálna dávka, rodinné prídavky a invalidné dôchodky - bola 1,706 miliardy euro. Len 3,4 percent tejto sumy, teda menej ako 60 miliónov euro sa dostalo mnohopočetným rodinám. "Nevieme presne koľko rómskych rodín dostáva sociálnu podporu, ale vieme, že mnohopočetné rodiny dostávajú len 6 percent sociálnych dávok," ilustroval analýzu Ján Dinga. Z 271 miliónov euro minutých na sociálne podpory mnohopočetné rodiny dostávajú 16,8 miliónov euro. Podobné pomery sa ukazujú aj v prípade ostatných typov podpôr, pri rodinných prídavkoch 4,9 percent, teda z 311,63 miliónov euro mnohopočetné rodiny dostávajú 15 miliónov euro. Trochu iný pomer vykazuje analýza na základe podpôr, ktoré pripadajú na okresy obývané Rómami. V dvadsiatich okresoch žije 54 percent poberateľov podpory. Zo všetkých podpôr braných do úvahy sa však sem dostáva len 33,9 percent, teda z 1,706 miliardy euro 577,7 miliónov euro. V tom sú však zahrnutí aj nerómski poberatelia sociálnej podpory. Podľa Iness práve žijúcim v rómskych osadách sa ujde menej podpory. Rómovia žijúci v "chatrčiach" nemajú nárok na príspevok na bývanie, alebo od štvrtého dieťaťa už nie je možné si nárokovať jednorazovú, zvýšenú sumu podpory.

Uj Szo, 8.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards