Znižovanie spotrebných daní (Slovenský rozhlas)

Spotrebné dane na pohonné hmoty sú na Slovensku
jedny z najvyšších v Európe, aj preto návrh na znižovanie spotrebných daní
vítame. Premiér o potrebe ich znižovania hovoril ešte keď bol
v opozícii. Výpadok v daňových príjmoch štátu môže byť kompenzovaný
zvýšeným objemom predaja pohonných hmôt na Slovensku v kombinácii
s ďalšími úsporami vo výdavkoch štátu, napríklad aj v zlučovaní
ministerstiev, ako uviedol premiér, v takomto prípade by však mal povedať
ktorých ministerstiev a koľko sa ušetrí, povedal Richard Ďurana z INESS
v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu dňa 12.1. 2010.

Znižovanie spotrebných daní (Slovenský rozhlas)

Zvukový
záznam si môžete vypočuť tu (od 0:58 min)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards