Výnimočný štrajk (SME)

Zhruba 80% tovaru prepraveného nákladnou cestnou
dopravou pripadá na vnútroštátnu prepravu. I napriek tomu, že medzinárodná
doprava najazdí viac kilometrov (čo môže byť z pohľadu výnosov spotrebných daní
rozhodujúce), z pohľadu výkonnosti ekonomiky je kľúčová lokálna doprava. Zhruba
tri štvrtiny jázd v domácej nákladnej doprave je kratších ako 49 kilometrov.
Spotrebné dane preto podmieňujú rentabilitu prepravy po Slovensku, a teda
nepriamo hospodársky rast a ceny tovarov. Je samozrejme pravdou, že aj mýto
zvyšuje náklady prepravcov a teda vplýva na konkurencieschopnosť a hospodársky
rast.

Výnimočný štrajk (SME)

Avšak na rozdiel od spotrebnej dane, ktorej
výnosy sa rozpúšťajú vo veľkej truhlici daňových príjmov bez konkrétneho
určenia použitia, mýtne platby sú poplatkom za využitie majetku, určeným na
ďalšiu údržbu a zveľaďovanie cestnej siete. Diskusia sa určite dá viesť o jeho
výške, avšak princíp, že za cesty platia tí, ktorí ich používajú, je ťažko
spochybniteľný.

Plánované zníženie spotrebnej dane na naftu o 9
centov bude znamenať jej pokles len o 19%. Členstvo v EÚ síce bráni vláde ísť
nižšie ako je povolené minimum 0,33 EUR za liter, otázkou však ostáva, či si slovenské
hospodárstvo, i naďalej prudko zaostávajúce za európskym priemerom, môže v čase
stagnujúcej ekonomiky dovoliť luxus spotrebnej dane vo výške 0,39 EUR/l. Táto
otázka sa pochopiteľne dotýka aj ceny benzínu, však preprava osôb je pre
ekonomiku porovnateľne dôležitá. V uplynulom období bolo znižovanie spotrebných
daní úspešne odkladané na druhú koľaj. Dokonca aj v časoch rekordných cien ropy
sa riešenia vlády orientovali skôr na reguláciu cien, alebo znižovanie marží
Slovnaftu. Spotrebné dane z palív boli jednoducho stabilnou a potichu rastúcou
položkou, tvoriacou takmer 13% príjmov vlády. Je jasné, že ani súčasný návrh na
zníženie sadzby sa nerodil ľahko. Hoci sa ministerstvo financií za mohutnej
podpory prezidenta snaží presvedčiť verejnosť, že na návrhu sa pracuje už rok a
nesúvisí s požiadavkou prepravcov, takáto snaha je skôr ukazovaním prsta
na seba. Zníženie sadzieb, minimálne preto, že bolo agendou ešte opozičného Róberta
Fica, ale hlavne pre ich negatívne dopady na ekonomiku, malo byť prijaté nie
minulý rok, ale už v roku 2008. Netreba však zabúdať, že daňoví poplatníci
stále nemajú vyhraté. Premiér totiž svoj ústupok dopravcom predstavujúci výpadok
v daňových príjmoch podmienil zlučovaním ministerstiev. Avšak súvislosť medzi
dosahovaním úspor a rušením ministerstiev sa v prípade slovenskej vlády
hľadá ťažko. Výpadok spotrebnej dane a DPH sa pri nezmenenom záujme o naftu môže
vyšplhať až na 4 mld. korún. Nahradiť túto sumu úsporami by znamenalo napríklad
prepustiť 10 000 zamestnancov rozpočtových organizácií, alebo vynulovať
prevádzkové náklady štyroch ministerstiev veľkosti Ministerstva pre výstavbu a
regionálny rozvoj. Posledné 4 roky jasne ukázali, že takýmto spôsobom súčasná
vláda, ktorá s výnimkou rozpočtu na rok 2010 každým rokom svoje výdavky na
správu zvyšovala, šetriť nedokáže. V tejto súvislosti stoja za pripomenutie
slová, podľa ktorých rozpočet na rok 2010 bol zostavovaný na krv, s maximálnymi
možnými úsporami. Premiérov návrh na šetrenie tak trochu dehonestuje tieto
slová a aktuálna situácia by sa dala vystihnúť slovami: Začneme naplno a budeme
postupne zrýchľovať. Bohužiaľ, ukazuje sa, že v demokratických krajinách to
inak nejde. Aj vlády Maďarska, Lotyšska, Írska či kedysi Nového Zélandu iste
tvrdili, že viac sa už šetriť nedá. Až váha príliš vysokého schodku verejných
financií vytvára dostatočne silný tlak na to, aby sa pristúpilo k zásadným
úsporám, a nie len kozmetickým úpravám.

Z tohto pohľadu bol štrajk dopravcov výnimočný.
Väčšina takýchto podujatí pred úradom vlády sa totiž končí zvyšovaním verejných
výdavkov. Ak skutočne dôjde k zníženiu spotrebnej dane a k úsporám v spotrebe
vlády, budeme môcť dopravcom zatrúbiť minútu vďaky.

Radovan Ďurana

INESS

SME, 18.1. 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards