Chudoba nerastie a rozdiely v príjmoch sa nezvyšujú (Aktuálne.sk)

Podľa posledných odhadov chudoba vo svete ustupuje
ešte rýchlejšie ako hovorili predchádzajúce predpovede. Medzi rokmi
1970 a 2006 klesla chudoba v Južnej Ázii o 86%, v Južnej Amerike o 73%
a na Strednom východe o 20%.

Chudoba nerastie a rozdiely v príjmoch sa nezvyšujú (Aktuálne.sk)

Percento svetovej populácie, ktorá má k dispozícii na život menej ako 1
americký dolár (dolár roku 2000 upravený o paritu kúpnej sily) spadlo z
26,8% v roku 1970 na 5,4% v roku 2006:

Zdroj: Parametric estimations of the world distribution of income, Maxim Pinkovskiy, Xavier Sala-i-Martin, VOXEU.org

Od roku 1970 klesla aj nerovnosť príjmov. Vyjadrené v Giniho koeficiente
(od 0 do 1, 0 predstavuje absolútnu rovnosť príjmov všetkých členov
spoločnosti, 1 predstavuje stav, keď jeden človek dostáva celý príjem
spoločnosti a všetci ostatní členovia spoločnosti nič, teda najvyššiu
nerovnosť príjmov) za celý svet:

Zdroj: Parametric estimations of the world distribution of income, Maxim Pinkovskiy, Xavier Sala-i-Martin, VOXEU.org

Zaujímavé je, že tieto pozitívne trendy, ktorých základné smerovanie potvrdzujú aj údaje Svetovej banky či Organizácie spojených národov (fascinujúcu prezentáciu o pozitívnych trendoch posledných desaťročí postavenú na dátach z OSN si môžete pozrieť tu) väčšina verejnosti, veľa novinárov a ekonómov ignoruje.

Via: VOXEU.org

Juraj Karpiš
INESS
Aktuálne, 28.1. 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards