Matky by mohli popri práci poberať rodičovský príspevok (Hospodárske noviny)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre
Hospodárske noviny dňa 21.7. 2010 na margo téz v oblasti rodinnej politiky, tieto
v princípe zachovávajú súčasný stav, pre ktorý je charakteristický nedostatok
adresnosti – snaha podporiť každého bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti. Pritom
práve zavedenie adresnosti, tak ako je to napríklad v Česku, by podľa neho mohlo
viesť k výrazným úsporám verejných zdrojov bez ohrozenia postavenia ľudí, ktorí
sú sociálne odkázaní.

Matky by mohli popri práci poberať rodičovský príspevok (Hospodárske noviny)

Odborníci už dávno upozorňujú na to, že treba zmeniť
podmienky poskytovania rodičovského príspevku. Zavedenie flexibilnejších
rodičovských dovoleniek je aj jedným zo zámerov nového ministra práce Jozefa
Mihála. Ministerstvo chce rozšíriť služby pre rodičov s deťmi. Mali by
pribudnúť mikroškôlky, opatrovateľky. Poberanie rodinných dávok by malo byť
podmienené starostlivosťou o deti. Matky by už popri poberaní rodičovského
príspevku mohli pracovať.

Štátna rodinná politika
Podľa Ľubice Navrátilovej, odborníčky na sociálnu politiku, treba
zrovnoprávniť všetky oprávnené osoby vo výške poberanej dávky. „V praxi by to
znamenalo, že po narodení dieťaťa má jeden z rodičov nárok na rodičovský
príspevok bez ohľadu na skutočnosť, či vykonáva zárobkovú činnosť, alebo sa
osobne stará o dieťa.“ Zaviesť by sa mala jedna výška rodičovského príspevku na
celé podporné obdobie z možnosťou odlišného mesačného čerpania pre všetky
oprávnené osoby. Ak by sa zaviedla možnosť súbehu poberania rodičovského
príspevku a materského, nemusel by sa už vyplácať súčasný zvýšený rodičovský
príspevok, ak je materská nižšia.

Rodičia by mali mať podľa Navrátilovej možnosť rozhodnúť sa,
že sumu rodičovského príspevku určenú na tri roky vyčerpajú rýchlejšie,
napríklad za dva roky.

Aj podľa Navrátilovej by sa mali sprísniť podmienky poskytovania
prídavku na dieťa, ale aj rodičovského príspevku jasným určením pojmu „riadna
starostlivosť o dieťa“. „V prostredí, v ktorom nebude poskytovaná riadna
starostlivosť o dieťa, by bola osobou, ktorá bude oprávnená na poberanie
rodinných dávok iná, štátom alebo obcou určená právnická alebo fyzická osoba.“

Dôchodky
Súčasťou reformy odvodového systému by malo byť zavedenie minimálneho
garantovaného dôchodku vo výške životného minima. Ministerstvo chce prehodnotiť
aj systém valorizácie dôchodkov. Zmeny by mali priniesť vyššiu solidaritu a
odstránenie diskriminácie. Odstrániť by sa mali aj deformácie, ktoré v II.
dôchodkovom pilieri spôsobila súčasná vládna koalícia. Ide najmä o podmienky
nároku na dôchodok z II. piliera, povinnosť sporenia, zhodnocovanie úspor.
Systém by sa mal opäť otvoriť pre vstup nových sporiteľov. Ministerstvo tiež
chce zakázať súbeh dôchodku a mzdy zamestnancov verejnej a štátnej správy mimo
volených funkcií.

Podľa Radovana
Ďuranu, analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz v oblasti
hospodárskej a sociálnej politiky, je vždy lepšie hodnotiť prijaté opatrenia
ako zámery, pretože proces schvaľovania môže programové tézy a zámery výrazne
pomeniť. Na margo téz v oblasti rodinnej politiky tvrdí, že tieto v princípe
zachovávajú súčasný stav, pre ktorý je charakteristický nedostatok adresnosti –
snaha podporiť každého bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti. „Pritom práve
zavedenie adresnosti, tak ako je to napríklad v Česku, by mohlo viesť k
výrazným úsporám verejných zdrojov bez ohrozenia postavenia ľudí, ktorí sú
sociálne odkázaní.“

Programové tézy sú
podľa neho skúpe na úpravy v dôchodkovom zabezpečení. „Ak sa úpravám v tejto
oblasti vláda v nasledujúcich štyroch rokoch vyhne, bude veľmi ťažké vyrovnať
verejný rozpočet. Každý deň odkladania týchto úprav zvyšuje náklady budúcich
generácií na tento systém.“

Zuzana Kollárová

Hospodárske
noviny, 21.7. 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards