Na podporu bude mať nárok viac ľudí (Hospodárske noviny)

Zmiernenie podmienok na nárok na dávku v
nezamestnanosti nie je podľa Richarda Ďuranu z INESS systémovým riešením. Ako
povedal pre Hospodárske noviny dňa 26.8. 2010, ide o opatrenie, ktoré zvyšuje
deficit Sociálnej poisťovne, je prijímané neskoro, a teda nepomôže skupine
pracujúcich, kvôli ktorej bolo prijímané. Zároveň tento krok nijako neprispieva
k vytváraniu nových pracovných miest.

Na podporu bude mať nárok viac ľudí (Hospodárske noviny)

Mnohým nezamestnaným, ktorí sú evidovaní na úradoch práce,
sa onedlho uľaví. Pravidlá na priznávanie dávok v nezamestnanosti budú totiž od
septembra miernejšie.

Podľa odborníkov však vláda so zmenami prichádza neskoro a
vytváraniu nových pracovných miest nepomôže.

Stačiť budú dva roky
"Potrebné obdobie poistenia v nezamestnanosti na priznanie dávky v
nezamestnanosti sa skracuje zo súčasných štyroch rokov na tri roky, počas
ktorých musí poistenec získať najmenej dva roky poistenia v nezamestnanosti
oproti súčasným trom rokom,“ vysvetľuje podstatu zmien Andrea Devánová z
mediálneho odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa nej
chce štát týmto opatrením umožniť, aby v čase hospodárskej krízy mohlo
dávku poberať viac uchádzačov o zamestnanie. Počet vyplatených dávok v
nezamestnanosti sa tak podľa rezortu práce zvýši v tomto roku približne o
35-tisíc a v ďalších rokoch asi o 106-tisíc ročne. Mesačne tak pribudne
približne deväťtisíc poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorí dnes podmienky
na priznanie dávky nespĺňajú. V júli tohto roka napríklad poberalo tento typ
dávky celkovo 42 085 ľudí, ich počet v posledných mesiacoch klesá. Podľa
Devánovej sú u nás podmienky nároku na túto dávku prísnejšie ako v ostatných
krajinách Európskej únie.

Od septembra sa skracuje aj rozhodujúce obdobie, z ktorého
sa zisťuje denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, a
to na obdobie dvoch rokov.

Nové miesta to neprinesie
Analytik Inštitútu ekonomických a
sociálnych analýz INESS Richard Ďurana si myslí, že opatrenie prichádza
neskoro. "Významný nárast nezamestnanosti sa už skončil. Pomôže to iba
tým, ktorí do poistného systému prispievali kratší čas.“ Zmiernenie podmienok
na nárok na dávku v nezamestnanosti podľa neho nie je ani systémovým riešením.
"Ide o opatrenie, ktoré zvyšuje deficit Sociálnej poisťovne, je prijímané
neskoro, a teda nepomôže skupine pracujúcich, kvôli ktorej bolo prijímané.
Zároveň tento krok nijako neprispieva k vytváraniu nových pracovných miest.“
Ako dodáva, trhu práce a hlavne dlhodobo nezamestnaným s nízkou kvalifikáciou
by viac pomohlo napríklad zrušenie alebo aspoň regionalizácia minimálnej mzdy
podľa regiónov.


Najskôr treba ísť na úrad
Ak stratíte prácu a chcete si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti,
musíte ísť najskôr na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. "Za
žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa považuje rozhodnutie o zaradení do
evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ potvrdila pre HN Magdaléna Sedláčková zo
Sociálnej poisťovne. S rozhodnutím o zaradení do evidencie potom pôjdete na
pobočku Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa miesta trvalého bydliska, kde sa
o vašej žiadosti rozhodne. K žiadosti o dávku v nezamestnanosti budete
potrebovať okrem rozhodnutia tiež potvrdenie od zamestnávateľa. Pobočka
Sociálnej poisťovne má na rozhodnutie o vašej žiadosti čas 60 dní, s možnosťou
písomného predĺženia tejto lehoty.

Ondrej Lehocký

Hospodárske
noviny, 26.8. 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards