Cena štátu v Poprade

S
princípmi fungovania verejných financií a aktuálnymi problémami slovenskej a
svetovej ekonomiky oboznámil Juraj Karpiš z INESS dňa 8.11. 2010 vo dvoch
prednáškach asi 150 študentov Spojenej školy – Gymnázia Dominika Tatarku v
Poprade.

Cena štátu v Poprade
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards