Ľahké riešenie?

Slovenská lekárska komora v záujme navýšenia
zdrojov do zdravotníctva "navrhuje,
aby sa fond nemocenského poistenia prerozdeľoval aj do zdravotníctva.
Nemocenský fond je podľa nich dlhodobo prebytkový a navyšovanie prostriedkov do
zdravotníctva by tak nepredstavovalo záťaž pre verejné financie."

Ľahké riešenie?

SLK má pravdu, nemocenský fond
je výrazne prebytkový
. Problém však je, že sa z neho uhrádza deficit fondu
starobného poistenia. Ak preto prebytok presmerujeme do zdravotníctva, vyvstáva
otázka, z čoho dáme dôchodcom?

Konštatovanie,
že takéto riešenie by nepredstavovalo záťaž pre verejné financie, je preto
mierne zavádzajúce.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards