Dobrá „investícia“

Zaujímavý pohľad na ťažko dotovaný európsky filmový
priemysel podáva štúdia Copenhagen Think Tank O európskom
filme a filmovej politike
.

Dobrá „investícia“

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že za jedno euro zarobené rakúskymi filmami v celosvetovom nedomácom premietaní zaplatila rakúska vláda 28,87 eura v dotáciách filmovému priemyslu. Aj ostatné krajiny dosahujú absurdne vysoké násobky investovaných
prostriedkov v pomere k príjmom. Pod pomer 1 sa dostala iba Česká
republika a Poľsko.

Graf:
Štátna podpora filmovej produkcie vydelená celosvetovými príjmami
z premietanie filmov danej krajiny medzi rokmi 2002-2005

Ak zastávate názor, že zmyslom štátnych dotácii do filmovému priemyslu je podpora pre miestnych divákov a nie celosvetová distribúcia lokálnych filmov, bude pre vás asi zaujímavejší nasledujúci graf. Za každé euro zarobené na vstupnom z domácich filmov premietaných vo Francúzskych kinách zaplatí štát 2,86 eura.

Graf:
Štátna podpora filmovej produkcie vydelená domácimi príjmami z premietanie
filmov v jednotlivých krajinách medzi rokmi 2002-2005

Via: www.marginalrevolution.com

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards