Zdravotná starostlivosť orientovaná na výsledky

"Spoločnosť Johnson & Johnson navrhla britskému
Národnému zdravotnému systému (National Health Service), aby uhradil
náklady spojené s užívaním lieku Velcade na liečbu rakoviny
vo výške 48 000
USD, ale iba v prípadoch, keď liek zlepší zdravotný stav pacienta. Spoločnosť
uhradí náklady vynaložené na pacientov, ktorých nádory sa dostatočne nezmenšia
po skušobnej liečbe.

Zdravotná starostlivosť orientovaná na výsledky

Tento prevratný návrh, spolu s radikálnymi cenovými experimentmi v tejto
krajine a za oceánom, môže signalizovať záujem farmaceutického priemyslu
posunúť sa smerom k novej paradigme platieb za výkon - v rámci ktorej ceny
liekov budú závislé od ich účinnosti a môžu byť upravované smerom hore alebo
dole v závislosti od dostupnosti nových dôkazov ich účinnosti."

Možno sa jedná o cestu zefektívnenia neustále rastúcich nákladov v
preregulovaných zdravotníckych systémoch. Tento nový prístup by sa nemal týkať
iba farmaceutického priemyslu. David Hyman a Charles Silver navrhujú
odmeňovanie na základe výsledkov v celej zdravotnej starostlivosti
(Result
Based Compensation Agreements in Health Care - RBCA). Tento spôsob odmeňovania
by mohol mať prekvapivé efekty aj na kvalitu a kvantitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti:

"Ďalšou bežnou námietkou voči
RBCA je, že by motivovalo poskytovateľov ku vyberaniu "čerešničiek z torty"
a to liečením pacientov s vysokou šancou na úspech a zanedbávaním vážne chorých
pacientov s vysokým rizikom.

Súhlasíme v tom, že RBCA by nútila
poskytovateľov, aby začali triediť prípady. To je však jednou z najväčších
výhod RBCA: motivácia agentov aby začali porovnávať náklady, riziká a výnosy
keď vyhodnocujú opodstatnenosť možných výkonov. Ak by chirurg, ktorý vykonáva bypass
srdca akceptoval RBCA, racionálne by zvážil veľa faktorov vrátane
pravdepodobnosti smrti pacienta. Ak by boli pacientove šance na prežitie
minimálne, chirurg by odmietol ponuku RBCA, čím by vyslal jasný signál, že
nízka pravdepodobnosť úspechu nedokáže vykompenzovať potrebnú investíciu
zdravotných zdrojov do tejto operácie.

RBCA tak zachycujú v studených
číselných pojmoch realitu, že niektoré zdravotné zákroky sú neefektívne a
nemali by byť vôbec vykonávané. Vo svete plnom RBCA by lekári dospievali k
čoraz lepším predpovediam výsledkov. Zároveň by častejšie vysielali signál, že
náklady zdravotnej starostlivosti prevyšujú pravdepodobné výnosy. Toto by
predstavovalo radikálny posun zo súčasného stavu, keď je aj výkon, ktorý má
minimálny potenciál úspechu, označený za "medicínsky opodstatnený" a
následne vykonaný."

Niektoré vysoko-nákladové rizikové operácie s malou šancou na úspech by tak
museli byť hradené zo súkromných zdrojov.

Takýto prístup by eliminoval nielen operácie s nízkou pravdepodobnosťou
úspechu, ale aj úplne zbytočné operácie indukované vzhľadom na informačnú
asymetriu ošetrujúcim lekárom. Že zbytočné operácie sú reálnym problémom,
ilustruje údaj z USA z 80. rokov, keď sa tým zaoberal výbor amerického Kongresu.
Ten odhadol, že v
USA sa v roku 1977 vykonali 2 milióny
nepotrebných operácii v cene 4 miliardy dolárov a s následkom smrti 10 000
pacientov
.

Juraj Karpiš, INESS

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards