Ďurana: Milionársku daň by bolo lepšie zrušiť (Pravda)

Radovan
Ďurana z INESS kritizoval v rozhovore pre Pravdu dňa 22.2. 2011
milionársku daň.

Ďurana: Milionársku daň by bolo lepšie zrušiť (Pravda)

Zavedenie "milionárskej" dane bolo kritizované aj
pre väčšie zaťaženie úspešných ľudí s vyššími príjmami. Bývalá vláda však
argumentovala, že tým zvýši mieru solidarity bohatších voči chudobným a
prinesie to do štátnej kasy viac peňazí. Podľa Radovana Ďuranu z Inštitútu
ekonomických a spoločenských analýz INESS však toto opatrenie nemá pri výbere
daní zásadný efekt.

Je vhodné
"milionársku daň" zachovať?

V snahe vytvárať konkurencieschopný pracovný trh by sa malo
toto opatrenie zrušiť. Negatívne postihuje najmä kvalifi -kovanú pracovnú silu,
ktorá je mobilná, ľahko nám odíde, a rovnako sa dotýka príchodu špecialistov zo
zahraničia, ktorí často na Slovensko prinášajú potrebné know–how.

Patrí vôbec dani
právom titul "milionárska"?

Milionárska daň je koncipovaná tak, že sa dotýka daňovníkov,
ktorí rozhodne nemajú milionárske príjmy. Dotýka sa mnohých vzdelaných ľudí,
ktorí si práve zakladajú rodiny. Na druhej strane však dosah milionárskej dane
nemôžeme porovnávať s efektom vzostupných sadzieb niektorých daňových systémov,
kde daň z príjmu presahuje 50 percent.

Nie je daň prvkom
solidarity, ako to pri jej zavádzaní vysvetľovala minulá vláda?

Z pohľadu celkových daňových príjmov fyzických osôb nemá
milionárska daň zásadný efekt. Vysoká progresivita bola pri tejto dani už
predtým. Už pred jej zavedením platilo 20 percent daňovníkov s vyššími príjmami
70 percent daní. Zhruba tretina daňovníkov neplatí žiadnu daň z príjmov
fyzických osôb. Už samotná progresivita v zdanení znamená vysokú mieru
solidarity oproti dani z hlavy.

Nenarúša milionárska
daň princíp rovnej dane?

Z pohľadu konceptu rovnakej sadzby dane nepredstavuje
podstatný zásah. Zneprehľadňuje a komplikuje však výpočet daňovej povinnosti.
Daňový systém je už vplyvom existencie odpočítateľnej položky progresívny,
daňová sadzba rastie od 0 do 19 percent. Zavedenie milionárskej dane mierne
zvýšilo sadzby najvyšších príjmových skupín, ale mieru progresivity zmenilo len
mierne.

Pravda,
22.2.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards