Skvelí ako Švajčiari, ale svet im nakladá ako Slovákom (TVNoviny.sk)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS dňa 8.4. 2012 pre TVNoviny.sk, každé šetrenie - nezvyšovanie dlhu, alebo znižovanie dlhu, prináša ovocie v podobe nižších nákladov na úroky.

Skvelí ako Švajčiari, ale svet im nakladá ako Slovákom (TVNoviny.sk)

Napokon sa však vraj aj tak ukáže, že dobre robia, ako robia.

Mohli by byť vzorom pre celý vyspelý svet, no napriek tomu sa žiadnej výraznejšej odmeny zatiaľ nedočkali. Reč je o jednom z najmenších národov v EÚ – Estóncoch.

Tí už roky vedú ekonomiku priam nevídaným spôsobom. Kým ostatné vyspelé krajiny si už aj pred vypuknutím krízy na svoj chod neustále brali nové úvery, Estónsko sa do mínusu dostalo len v rokoch 2008 a 2009. V roku 2010 už opäť hospodárilo so „ziskom“.

V rokoch 2006 a 2007 na tom boli v percentuálnom vyjadrení dokonca lepšie než Švajčiari. Celkový dlh majú nižší doposiaľ. Záväzky Bernu sú na úrovni asi 40 percent HDP, Tallin dlhuje asi sedem percent z HDP.

 Napríklad Slovensko v posledných štyroch rokoch dosahovalo deficit od približne piatich do ôsmich percent a celkový dlh sme zdvihli na asi 44 percent HDP.

Kde je odmena?

Laik by očakával, že pri takomto serióznom vedení štátu – navyše v porovnaní s Rakúskom či Holandskom priam smiešnymi nákladmi na platy - by sa do Estónska investori mali len tak hrnúť a nezamestnanosť by mal byť neznámy pojem.

Lenže vlani bolo bez práce až okolo 12,5 percenta obyvateľov Estónska. V spomínanom Rakúsku a Holandsku, ktoré sú v EÚ najlepšie, nemali prácu asi štyri percentá ľudí. Na Slovensku asi 14 percent.

Prispôsobovanie sa ekonomiky má tiež svoje trvanie a miera nezamestnanosti vždy viaceré príčiny,“ zhrnul pre TVNOVINY.sk analytik bratislavského mimovládneho inštitútu INESS Radovan Ďurana.

Investori navyše podľa neho prihliadajú vo veľkej miere na vymožiteľnosť práva či stabilitu politického systému.

Príčinou obáv by mohlo byť napríklad to, že Estónsko s necelým 1,5 miliónom obyvateľov susedí so stomiliónovým Ruskom.

Banovať vraj nebudú

Vyhýbanie dlhom sa však podľa Ďuranu Estóncom napokon určite vyplatí. „Každé šetrenie - nezvyšovanie dlhu, alebo znižovanie dlhu, prináša ovocie v podobe nižších nákladov na úroky,“ poznamenal.

Napríklad Nemecko vlani zaplatilo na úrokoch zo starších dlhov 32,8 miliardy eur - a to bolo pritom najmenej od roku 1993.

Navyše napriek prísnej rozpočtovej politike v Estónsku nezamestnanosť predsa len výrazne klesla.

V roku 2010 bola až na úrovni 16,9 percenta a medziročne boli Estónci uspešnejčí, než kolegovia z regiónu – Litva a Lotišsko. Tam nemalo vlani robotu viac než 15 percent obyvateľov.

Miro Grman

TVNoviny.sk, 8.4. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards