Anketa - I. pilier (Hospodárske noviny)

Parlament prijal zmeny, ktoré len veľmi mierne znižujú budúce výdavky penzijných systémov formou predlžovania veku odchodu do dôchodku a zmenou valorizácie. Dočasnú bilanciu bude nasledujúcich niekoľko desaťročí zlepšovať najmä menší druhý pilier, zodvodnenie dohôd, živnostníkov a vyššie vymeriavacie základy,  komentoval zmeny v prvom dôchodkovom pilieri pre Hospodárske noviny dňa 20.8. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa - I. pilier (Hospodárske noviny)

Sú zmeny v prvom dôchodkovom pilieri dostatočné z hľadiska dlhodobej udržateľnosti?

Martin Prokop, NextFinance

Povedzme, že tieto zmeny dokážu viac stabilizovať prvý pilier z hľadiska niekoľkých budúcich rokov. Nehľadiac na to, že prvý dôchodkový pilier bude naďalej deficitný. Napriek tomu sa stále počíta s tým, že vyplácané dôchodky z prvého piliera sa budú zvyšovať. To je však niečo, čo nie je dlhodobo udržateľné a možné. Aj Slovensko má problém z demografickým vývojom. Stále bude na jedného dôchodcu pripadať čoraz menej pracujúcich. Aby bol prvý pilier takto udržateľný, potom je nutné, aby zamestnanci odvádzali viac, čo je však hlúposť, alebo došlo k zníženiu dôchodkov. Vláda ešte môže zvýšiť čas odchodu do dôchodku, ale už dnes sme na pokraji udržateľnosti, takže túto možnosť vylučujem.

Ján Šebo, Univerzita Mateja Bela

Tieto zmeny začnú platiť až od roku 2016, respektíve 2017. Treba si však uvedomiť, že nie sú koncipované tak, aby zabezpečili dlhodobú udržateľnosť prvého piliera z hľadiska jeho finančnej vyrovnanosti. Tieto zmeny sú statického charakteru a nedokážu kopírovať tvorené nároky na starobné a iné dôchodky z prvého piliera. Určite však prispievajú k tomu, aby deficit Sociálnej poisťovne nebol taký vysoký.

Radovan Ďurana, INESS

Parlament prijal zmeny, ktoré len veľmi mierne znižujú budúce výdavky penzijných systémov formou predlžovania veku odchodu do dôchodku a zmenou valorizácie. Dočasnú bilanciu bude nasledujúcich niekoľko desaťročí zlepšovať najmä menší druhý pilier, zodvodnenie dohôd, živnostníkov a vyššie vymeriavacie základy.

Erik Kapsdorfer

Hospodárske noviny, 20.8. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards