Ceny potravín ženú nahor centrálne banky (Finweb)

Ako povedal Martin Vlachynský z INESS dňa 6.9. 2012 pre Finweb, technicky nie je problém vyprodukovať dostatok potravín pre niekoľko desiatok miliard obyvateľov. Nanešťastie, kopiace sa chybne ekonomické rozhodnutia vlád ako vyspelého, tak rozvojového sveta môžu viesť k nedostatočnej produkcii potravín v niektorých častiach sveta.

 

 Ceny potravín ženú nahor centrálne banky (Finweb)

Ceny potravín stále menej závisia na dopyte a ponuke. Ale stále viac na krokoch centrálnych bank.

 

Sú varovanie OSN ohľadom potravinovej krízy opodstatnené?

Schopnosť ľudskej spoločnosti produkovať dostatočné množstvo potravin sa za posledne storočie neuveriteľne zlepšila a štatistické údaje o výžive sa dramaticky zlepšili vo väčšine krajín sveta s výnimkou zopár vojnou sužovaných oblastí. Technicky nie je problém vyprodukovať dostatok potravín pre niekoľko desiatok miliard obyvateľov. Nanešťastie, kopiace sa chybne ekonomické rozhodnutia vlád ako vyspelého, tak rozvojového sveta môžu viesť k nedostatočnej produkcii potravín v niektorých častiach sveta. Týmito rozhodnutiami sú najme kroky centrálnych bank, vedúce k rastu inflácie niektorých aktív, ako sú ropa a potraviny, vynútená produkcia technických plodín a dotačne programy, ktoré výrazne narúšajú medzinárodný obchod s potravinami.

Môže za hroziacu potravinovú krízu nadmerné využívanie biopalív?

Reguláciami a dotáciami vynútené presmerovanie časti produkcie poľnohospodárov smerom k technickým plodinám môže prispieť k narušeniu potravinového trhu a nedostatku potravin v niektorých oblastiach. No za hlavný zdroj potenciálnych problémov považujem dotácie a regulácie v poľnohospodárstve, ktoré narúšajú prirodzený tok potravinových komodít po svete, a aktivity centrálnych bank.

Ktoré krajiny môžu byť potravinovou krízou najviac postihnuté? Hrozí hladomor?

Vždy platilo, platí a bude platiť - prví cítia hlad tí najchudobnejší.

Aký dopad bude mať rast cien potravní na Slovensko? O koľko môže vzrásť ich cena u nás?

Slovensku poľnohospodársku produkciu do veľkej miery ovplyvňuje spoločná agrárna politika EU, ktorá narúša štruktúru aj objemy produkcie, zároveň aj dovozy z tretích krajín. Aj vzhľadom k činnosti ECB, ktorá v rámci zachraňovania eurozóny skúša rôznym spôsobom na trh dodávať nové eura, co sa odráža v inflačných tlakoch na rôzne komodity, vrátane potravin.

Ako sa budú vyvíjať ceny potravín na finančných trhoch? Môžeme očakávať cenové rekordy?

Sme v situácii, keď ceny komodít ako sú potraviny či ropa stále menej závisia na dopyte a ponuke, teda úrode, a stále viac na krokoch veľkých centrálnych bank, ktoré robia monetárne kroky v takom rozsahu, aký sme v histórii vyspelých štátov ešte nezažili. Vďaka tomu bol napríklad svetový index cien potravin v roku 2008 ci 2011 ešte vyššie ako dnes, hoci vtedy bola úroda priaznivejšia.

Finweb, 6.9. 2012

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards