Anketa: Čo by to znamenalo pre Slovensko, ak by sme investorom neposkytovali investičné stimuly? (Hospodárske noviny)

Ako povedal pre Hospodárske noviny dňa 12.4.2013 Martin Vlachynský z INESS, investičné stimuly môžu prilákať zopár investorov, no ich prínos je otázny, keďže si ich de facto kúpime. Slovensku by pomohli opatrenia, ktoré by pozitívne zasiahli všetkých 500-tisíc podnikajúcich subjektov, a nielen zopár.

Anketa: Čo by to znamenalo pre Slovensko, ak by sme investorom neposkytovali investičné stimuly? (Hospodárske noviny)

Peter Goliaš, INEKO
Krátkodobo by možno niektorí investori neprišli, ak by sme však ušetrené peniaze využili na zníženie daní a sústredili by sme sa na zlepšovanie podnikateľského prostredia, mohli by sme sa stať, naopak, dlhodobo ,atraktívnejšou krajinou. Stimuly navyše zhoršujú konkurenčné prostredie tým, že diskriminujú podniky, ktoré ich nedostanú. Okamžitú výhodnosť stimulov pre štát by bolo potrebné vypočítať analýzou návratnosti každého podporeného projektu, pričom takéto analýzy dnes verejnosti chýbajú.

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka
Poskytovať investičné stimuly je dnes klasickou praxou všetkých štátov. Už len z tohto hľadiska by stálo za to uvažovať o inej stratégiou; stratégii, ktorá by nás zásadne odlíšila od ostatných konkurentov v regióne. Za danú stratégiu považujem napríklad pružný Zákonník práce, nízku korporátnu daň z príjmu či nízke regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľského sektora. Výhoda tejto stratégie je v tom, že je zameraná na všetkých podnikateľov, nielen na vybratých či inak privilegovaných.

Martin Vlachynský, INESS
Investičné stimuly môžu prilákať zopár investorov, no ich prínos je otázny, keďže si ich de facto kúpime. Slovensku by pomohli opatrenia, ktoré by pozitívne zasiahli všetkých 500-tisíc podnikajúcich subjektov, a nielen zopár.

Mária Valachová, Slovenská sporiteľňa
Investičné stimuly môžu rozhodnúť o umiestnení investície v danej krajine. Dlhodobým problémom Slovenska je vysoká nezamestnanosť, preto sa Slovensko uchádzalo o investície aj takýmto spôsobom. Racionálne treba zvážiť náklady na vytvorené pracovné miesta, nemali by byť násobkami sociálnych dávok pre človeka bez práce na mnoho rokov dopredu.

Erik Kapsdorfer

Hospodárske noviny, 12.4.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards