Prípravy na vyvlastňovanie

Vyberáme
z rozhovoru
s riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti:
Koľko vám ešte ostáva vykúpiť
pozemkov na trasách pre PPP?

„Na všetkých PPP trasách je zhruba 13-tisíc pozemkov s 32 800
vlastníkmi. Čiže musíme podpísať 32 800 zmlúv, čo rozhodne nie je malé číslo.
Najali sme v regiónoch 26 právnických kancelárií. Do 1. júna musíme mať všetko
vyrovnané tak, aby sme mohli požiadať o stavebné povolenie.“

Prípravy na vyvlastňovanie

Dá sa to vôbec stihnúť?

„Áno, aj s novým zákonom. Ak ľudia
podpíšu zmluvy o budúcich zmluvách, respektíve nájomné zmluvy. Ak nepodpíšu,
budeme postupovať podľa nového zákona.“

Koľko peňazí máte vyčlenených na
výkup pozemkov?

„Zatiaľ je zo štátneho rozpočtu
vyčlenená jedna miliarda na PPP projekty pre rezort dopravy. Do toho spadá aj
výkup pozemkov, poradca a podobne. Nebude to však stačiť.“

Pýtame sa:

Aká je pravdepodobnosť, že sa za
tri mesiace podarí podpísať 32 800 zmlúv? Ak predpokladáme, že ešte nebola
ani jedna zmluva podpísaná, tak na jednu právnickú kanceláriu pripadá
v priemere 1 262 vlastníkov pozemkov, za jeden deň musí jedna
kancelária získať pozemky od 14 vlastníkov.

Ad „Nebude to však stačiť“: Na akom čísle sa zastavia náklady? Dve
miliardy? Tri? Je tu niekto, koho zaujímajú celkové náklady na výstavbu
diaľnic? Už pri jednej miliarde na vyvlastňovanie každý pracujúci na výstavbu diaľnic
prispeje čiastkou 430 korún.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards