Zbytočné stimuly ekonomike

Zaujímavé názory
priniesol William Shughurt
z Independent Institute na stimuly, ktoré
pred Valentínom schválil americký kongres v záujme podpory recesiou ohrozovanej
americkej ekonomiky. Stimuly by mali pôsobiť na rast spotreby, ktorej rast
mainstreamoví ekonómovia považujú za nevyhnutný pre ďalší rast ekonomiky.

Zbytočné stimuly ekonomike

Shughurt tvrdí:

„168 miliárd dolárov nezvýši spotrebu obyvateľstva, lebo
ľudia krátkodobý nárast príjmov neutrácajú tak pohotovo, ako permanentné
zvýšenie rastu príjmov... Preto sa dá očakávať, že tých 600 dolárov na jedného
(1200 dolárov v prípade páru) bude použitých na úhradu dlhov kreditných
kariet“

Klasická
Bastiatova otázka
je namieste aj v tomto prípade:

„Federálna vláda nemá vlastné peniaze, preto chýbajúcich 168
miliárd, ktoré vráti daňovým poplatníkom bude musieť získať inde. Má len tri
možnosti - zvýšiť dane, požičať si, alebo si
vytlačiť nové peniaze.“

Keďže zvyšovanie daní nie je v období voľby prezidenta
na mieste, je zrejmé, že dôjde ku kombinácii zvyšných dvoch. „Tá prvá znamená
úrokové náklady pre budúce generácie, a splatenie dlhu v čase
splatnosti, tá druhá prinesie inflačné tlaky, ktoré je možné pociťovať už dnes.
Oba vplyvy v konečnom dôsledku zasiahnu súkromný sektor, a spomalia
budúci ekonomický rast.“

Význam stimulov spochybňuje aj ich samotná výška v pomere napríklad
s rozpočtom federálnej vlády – dosahuje 5%.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards