Pomôže to?

„E.ON ponúkol riešenie, v rámci ktorého by predal
distribučné siete prevádzkovateľovi nepôsobiacemu v sektore výroby alebo
distribúcie elektriny. Koncern tiež ponúka možnosť predať výrobnú kapacitu 4800
Megawattov (MW).“

Pomôže to?

Správu
priniesla TASR, publikoval ju aj SME.

Je to
reakcia na návrh Európskej komisie, ktorá pripravuje ďalšie kolo liberalizácie
energetických trhov. Keďže samotné právne oddelenie distribúcie od výroby
neprinieslo očakávanú cenovú konkurenciu, Komisia pritvrdila a má
v úmysle navrhnúť
oddelenie vlastnícke
. Proti návrhu sa ohradilo osem štátov, najsilnejšie
Nemecko, Francúzsko ale aj Slovensko.

V tejto
súvislosti je návrh E.ONu prekvapujúci. Môžeme sa však pokúsiť o jedno
špekulatívne vysvetlenie, ktoré by mohlo E.ON motivovať k uvedenému kroku.

Distribučné
siete predstavujú stabilný zdroj príjmov s vopred určeným výnosom.
História výnosov, známy počet súčasných ako aj
celkom dobre predpovedateľný vývoj počtu budúcich odberateľov, ale
hlavne regulovaná výška zisku umožňujú
nazerať na biznis distribúcie ako na finančné aktívum (dlhopis) s pravidelným
výnosom ( kupónom). Ak E.ON distribúciu predá v súlade s týmito
parametrami, určite neprerobí. Práve naopak, získa ohromné množstvo hotovosti,
ktorá mu umožní ešte viac posilniť dominantné postavenie v oblasti výroby
elektriny, kde cena a teda ani zisk nie je regulovaný. Očakávaný
nedostatok energetických zdrojov bude hrať v prospech rastu ceny, ako aj
budúcich ziskov. Prečo by E.ON siete nepredal?

Je možné
namietať, že ak by to bolo pre E.ON výhodné, distribúciu by predsa už dávno
predal. Posúdiť tento krok z finančného hľadiska ako aj ekonomické dopady
prípadnej smernice však nie je vôbec
jednoduché. Hlavným dôvodom je vysoká politika, ktorá má v odvetví
energetiky dôležitý vplyv, ťažko sa určujú strany, ktoré „liberalizáciou“
získavajú a ktoré strácajú. Ani Európska komisia nie je imúnna voči
lobistickým tlakom, nie je preto jasné, kto v tomto prípade vyhľadáva
„rent –seeking“. Možno dôvodom, prečo E.ON siete predá až teraz, sú možné
politické výhody, ktoré tým môže získať. Napríklad prísľub od Komisie, že ho
nechá na pokoji.

PS: Zaujímavá
je podmienka predaja prevádzkovateľovi nepôsobiacemu v sektore výroby
a distribúcie elektriny. Jej pravdepodobným poslaním je vylúčiť vstup ruských
investorov na európsky trh. Zaujímavé bude preto sledovať reakcie Kremľa, najmä
jeho postoj v rozdeľovaní kapacít medzi EÚ a Čínu...

Aktualizácia (4.3.2008):

V predchádzajúcom komentári sme špekulovali nad motiváciou
E.ONu predať distribučné siete.

Naše slová: „Možno dôvodom, prečo E.ON siete predá až teraz, sú možné
politické výhody, ktoré tým môže získať. Napríklad prísľub od Komisie, že ho
nechá na pokoji“ potvrdzuje správa
denníka SME
, ktorý spresnil podmienky predaja sietí: „EÚ však privítala
plán E.ONu predať časti svojej distribučnej siete, ak Európska komisia zastaví
dve kartelové konania proti koncernu.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards