Ochránime SPP

Slovensko
sa postavilo proti poslednému návrhu Európskej komisie
, ktorý požaduje
vlastnícke oddelenie výroby a distribúcie energií. V praxi by to
prípade Slovenska znamenalo len jednu podstatnú zmenu a to predaj
distribučných sietí SPP.

Ochránime SPP

V elektrike by momentálne oddelenie vlastníctva tak
veľký problém nepredstavovalo, keďže ENEL nevlastní žiadnu distribučku (otázne
však je, ako by sa napríklad postupovalo v prípade E.ONu, ktorý vlastní
podiel v ZSE a chystá sa postaviť plynovú elektráreň).

Argumenty Ministerstva hospodárstva nie sú v médiách
dostatočne popísané, preto nevieme, čím zdôvodňujú svoj odpor. Je zrejmé, že
súčasná vláda, ktorá nedokáže stráviť privatizáciu SPP, nemôže súhlasiť
s ďalším rozdrobením jeho vlastníctva. Mimochodom, viaceré krajiny sa
obávajú, že oddeľovanie vlastníctva distribúcie by vytvorilo skvelú príležitosť
pre ruský kapitál na posilnenie vplyvu.

Komisia svoj návrh postavila na myšlienke, že vertikálna
vlastnícka kontrola výroby a dodávky energií, je hlavnou prekážkou
fungovania trhu. Veľké firmy ako E.ON, RWE vraj zneužívajú svoje postavenie
v cenovej politike. To sa dokazuje ťažko, preto neexistuje dostatočný zásobník
rozhodnutí protimonopolných úradov, ktoré by mali byť zdrojom argumentov pre
komisiu. Problémom je aj skutočnosť, že podobne ako ČEZ, veľké koncerny získali
svoje postavenie vďaka nemalej politickej podpore, dotáciám, darovaným aktívam,
či výsadným postaveniam. Konkurencii sa tak prichádza ťažko.

Na druhej strane práve vertikálna integrácia je zdrojom
podstatných úspor z rozsahu, a tak vzniká pochybnosť, či by oddelenie
vlastníctva neviedlo k rastu cien z dôvodu nižšej efektívnosti. Bohužiaľ,
v tomto prípade o efektívnosti nerozhodujú podnikatelia
a spotrebitelia, ale úradníci od stola. Tí vychádzajú z predpokladu,
že „trh sa dá podľa našich predstáv vytvoriť“.

Túto predstavu zdieľa aj naše Ministerstvo hospodárstva, a tak na
miesto vlastníckeho oddelenia predkladá návrh silnejšej regulácie. Doslova
uvádza: "Nominácia (manažmentu) by zostala v rukách vlastníkov, avšak
regulátor v prípade pochybností by mal možnosť práva veta," povedal
Husárik. Takže ÚRSO bude vydávať kádrový posudok podnikateľom. To už sme raz
zažili...

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards