Výskum

Server Euroactiv
priniesol v súvislosti s udeľovaním cien európskym vedcom takúto
správu: „Nováčikom tohto ročníka bol socio-ekonomický
výskum. Na stupeň víťazov vystúpili autori projektu EURECONAW pod vedením
talianskej výskumníčky Luisa Corrada. Výskum sa zameral na vzťah medzi
hospodárskym rastom, blahobytom a politikou na jednej strane a pocitom šťastia
a pocitom spokojnosti na opačnej strane.“

Výskum

Výsledky výskumu by mali pomôcť politikom pochopiť, ako ich
rozhodnutia vplývajú na pohodu a šťastie obyvateľstva“.

Výsledky výskumu nie je jednoduché interpretovať, jedným zo
záverov autorov je, že vyššia spokojnosť škandinávskych národov je prejavom vyššej
dôvery vláde. Z tohto tvrdenia sa však pre slovenských politikov praktické
rady budú tvoriť ťažko.

Kto má záujem pozrieť sa ako sa dá matematicky zmerať pocit šťastia
a spokojnosti, nájde analýzu šťastia tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards